06/09/2023

Sabotager i Odense og omegn, 1942-1945

Den nedenstående liste over sabotager stammer fra foreningen Odense 1940-45s nedlagte hjemmeside. Listen blev udarbejdet af Ann Amons og Andreas Skov. Odense 1940-45 gik i 2013 sammen med Historiecenter Beldringe om at skabe foreningen Besættelsesmuseum Fyn.

Det er værd at bemærke, hvordan sabotageaktionerne oftere og oftere finder sted hen mod slutningen af besættelsen. Om listen er 100 % dækkende skal jeg lade være usagt, men den er interessant som et overblik over hændelser.

Der er rettet fem tastefejl i listen, men ellers gengives den uredigeret.  

Listen er gengivet med tilladelse fra Ann Amons.
Eksercerhuset ved kasernen på Sdr. Boulevard efter sabotagen den 23. marts 1943. Fotokilde: Odense Stadsarkiv
Sabotager i Odense og omegn, 1942-1945
Fra 1942 begyndte odenseanske modstandsgrupper at udøve sabotage mod fabrikker og virksomheder, som på den ene eller anden måde samarbejdede med den tyske besættelsesmagt.

De første sabotager var brandsabotager, men fra foråret 1943 oplevede man de første sprængstofsabotager. De tidlige sabotager blev udøvet af en gruppe med forbindelse til DKP samt af en gruppe teenagere med forbindelse til spejderbevægelsen. Fra foråret 1943 blev der etableret en sabotagegruppe af borgerlig observans med forbindelse til den britiske organisation SOE.

Nedenstående sabotageliste er baseret på en opgørelse, som den fynske modstandsbevægelses odenseanske ledelse (Afsnit Odense) udarbejdede umiddelbart efter besættelsen.

Bemærk, at jernbanesabotager er udeladt. Det skyldes primært, at denne sabotageform spillede en anden rolle end industri-, skibs- og forretningssabotagerne.

1942
 • 17. juli: Sabotageforsøg hos Fehr & Co.
 • 25. juli: Garagebrand hos Fehr & Co.

 • 21. september: Brand i lagerbygning i Havnegade, hvor der opbevaredes dele til u- og hurtigbåde.

 • 26. december: Brand hos DAE, Østergade [må være Ørstedsgade, red.]

1943
 • 22. januar: Brandstiftelsesforsøg mod tysk jernbanevogn, stjålet 37 geværer.

 • 1. februar: Brand hos Skandinavisk Gummikompagni.
 • 10. februar: Brandstiftelsesforsøg på Odense Tømmergård.
 • 22. februar: Forsøg på Brandstiftelse i A/S Vesuv Kulstoker.

 • 23. marts: Brandstiftelsesforsøg hos Fehr & Co.
 • 23. marts: Brand i kasernens gymnastiksal, Sdr. Boulevard.

 • 23. april: Brandstiftelse i tysk lastvogn hos Fehr & Co.

 • 12. maj: Næsby Karosserifabrik nedbrændt.
 • 13. maj: Brandbombe i Autoforhandler Clausens Værksted, Søndergade 5.
 • 16. maj: Brand i tysk militærbil hos Autoforhandler Krag.
 • 26. maj: Mindre brand hos Thrige (vikleriet).
 • 27. maj: Sabotage hos Thrige (prøvestuen).
 • 29. maj: Tennishallen nedbrændt.

OBs tennishal efter sabotagen 29. maj 1943. Fotokilde. Frihedsmuseet 
 • 14. juni: Brand i Dansk Frugttørreri, Hjallese.

 • 1. juli: Brand hos Thrige, vikleriet.
 • 2. juli: Bombeeksplosion på transformatorstation i Kochsgade.
 • 2. juli: Brand hos Skandinavisk Gummikompagni.
 • 14. juli: Eksplosion i finsk damper "Gotfred af Mariahamn".
 • 24. juli: Bombe i kælderen hos Thrige.
 • 28. juli: Tysk mineudlægger "Linz" sprængt ved Odense Stålskibsværft [i rapporten er der fejlagtigt skrevet d. 23. juli, red.].
 • 29. juli: Bombe uden for mælkeforretning i Christiansgade.

 • 4. august: Brand i tysk bil, Hedvigsskoven.
 • 5. august: Bomber indeholdende løbesedler sprængt i Vestergade 61, Stationsvej 6 og Vesterbro 2.
 • 8. august: Fire brandbomber hos Plum.
 • 14. august: Fehr & Co. sprængt.
 • 15. august: Sprængning af højspændingstårn ved kanalen.
 • 16. august: Tre-fire fiskebiler sprængt i Kerteminde.
 • 21. august: Plums konservesfabrik, Havnegade, sprængt og brændt.
 • 28. august: DAE [Ørstedsgade, red.] sprængt.
 • 28. august: Bombefund hos Thrige.

 • 9. september: Mindre eksplosion ved transformator, Grøndalsvej.
 • 9. september: Bombefund i Østergaards Autoværksted, Brogade 6-8.
 • 9. september: Eksplosion hos Blumensaadt.
 • 11. september: Eksplosion ved transformator, Solsikkevej.
 • 14. september: Brand og eksplosion hos De forenede Automobilfabrikker.
 • 25. september: Bombe ved højspændingstårn ved kanalen.
 • 27. september: Brand i militærdepot, Nørregade 10.
 • 29. september: Uantændt brandbombe i DAE.
 • 29. september: Brand i vandrehjemmet.
 • 29. september: Sabotageforsøg mod DAE.

 • 8. oktober: Sabotage mod DAE, lager ødelagt.
 • ? oktober: Nyborg asfaltfabrik sprængt.

 • 21. november: Tre eksplosioner ved Esso-tank på Nyborgvej. Et par biler ødelagt.
 • 23. november: Sabotage mod tre dobbeltmaster i jydsk-fynsk samleskinne ved Villestofte.
 • 24. november: Eksplosion ved Esso-tank, for 250.000 kr. Solarolie i havnen.
 • 28. november: Tre højspændingsmaster ved Kerteminde angrebet, Ellinge transformatorstation sprængt.
 • 29. november: Næsby Karosserifabrik sprængt.

 • 24. december: Mindre sabotage hos Plum.

1944
 • 6. januar: Sabotageforsøg hos Chr. Hansen & Sønners pølsefabrik.
 • 13. januar: Brand i Accidentstrykkeriet.
 • 23. januar: Eksplosion i Nybygning 90, Odense kanal.

 • 2. februar: Sabotage mod tysk bil.
 • 11. februar: 60 liter benzin hentet i Frederiksgade 2.
 • 15. februar: Sabotage mod træhus i Steinsgade.
 • 24. februar: Brand efter eksplosion i Frederiksgade 1.

 • Marts: Intet

 • 15. april: Brand i jernbanevogn med træ til værnemagten. Hovedbanegården.

 • 5. maj: Eksplosion i kedelrum hos dampvaskeriet Thor.
 • 14. maj: Brand i tysk lastvogn, Kochsgade.
 • 22. maj: 19 "flyvebiler" [benyttet i forbindelse med Beldringe Flyveplads] sprængt ved Fyns Forsamlingshus.
 • 25. maj: Brand i personbil.
 • 28. maj: Brand i bil i Autoparken, Ryttergade.
 • 30. maj: Brand i "flyvebil".

 • 7. juni: Lastbil brændt.
 • 12. juni: V. Holm Jensens autoværksted totalt sprængt.
 • 12. juni: En for tyskerne kørende lastbil brændt.
 • 12. juni: 12 "flyvebiler" sprængt på Esso-stationen, Nyborgvej.
 • 16. juni: Sabotage mod DAE, Ørstedsgade.
 • 16. juni: Eksplosion hos De forenede Automobilfabrikker.

 • Juli: Intet.

 • 10. august: Damperen Røsnæs sprængt.
 • 26. august: Den tyske farvefilm "Drømmesøen" fjernet fra Paladsteatret.
 • 27. august: Den tyske farvefilm "Drømmesøen" fjernet fra Korinth Bio.
Damperen Hever efter sabotagen den 1. september 1944. Huset, der stikker op til højre i billedet er Havnegade 3. Fotokilde: Stadsarkivet
 • 1. september: Damperen Hever sænket i Odense Havn.
 • 5. september: Halvdelen af "Drømmesøen" fjernet fra Paladsteatret.
 • 7. september: Såret sabotør afhentet på Odense Amts og Bys Sysgehus efter overrumpling af tyske soldater.
 • 28. september: Dynanoanker til Røsnæs kørt i havnen.

 • ?: Lade med tyske biler brændt hos Sehested, Broholm.

 • 5. oktober: Damperen Emden beskadiget ved eksplosion i Havnen.
 • 13. oktober: Ueksploderede bomber på Røsnæs.
 • 17. oktober: Odense Folkeregister brændt.
 • 18. oktober: Damperen Absalon sænket i havnen med en ladning cement til flyvepladsen.

 • 7. november: Sabotage mod nybygget 5.000 tons Hansaskib på Odense Staalskibsværft.
 • 8. november: Sabotage mod tysk dieselauto, Skandinavisk Motorkompagni.
 • 8. november: Thuesens Autoværksted, Kværndrup, sprængt.
 • 8. november: Fehr & Co. i Ringe sprængt.
 • 17. november: Mislykket bagholdsangreb på Gestapo ved Stige Ø.
 • 18. november: Ca. 500 div. olie og benzin fjernet fra Carl Nielsen, Dalum.
 • 27. november: Canned Cream sprængt.

 • 4. december: Eckhoffs Konservesfabrik sprængt.
 • 4. december: Odense Konservesfabrik sprængt.
 • 4. december: Fyns Konservesfabrik - angreb opgivet.
 • 7. december: 150.000 kg. konserves til tyskerne på Odense Eksportslagteri sprængt.
 • 14. december: Fire fiskekuttere og tre eksportfiskebiler i Kerteminde sprængt.
 • 15. december: Damperen Lindenau sprængt i Odense Havn.
 • 21. december: 100 stålhjelme.

1945
 • 10. januar: Sabotage mod værksted, Faaborgvej 127.
 • 11. januar: Lastet køleauto sprængt.
 • 12. januar: Afhentning af brændselsmærker i Odense Svømmehal.
 • 17. januar: Lunde Flyveplads: fem gravkøer og tipvognslokomotiver sprængt.
 • 24. januar: Sabotage mod kølevogn med flæsk.
 • 26. januar: Sabotage mod nødlandet, bevogtet tysk flyvemaskine.
 • 29. januar: Sprængninger hos Allerups Jernstøberier.
 • 29. januar: Sprængninger hos maskinfabrikken Phønix.
 • 30. januar: DAE: 22 omformere ødelagt.

 • 1. februar: Sprængninger på automobilværksted i Søhus; værkstedet ødelagt, syv lastvogne ødelagt.
 • 1. februar: Sprængninger på autoværksted i Skamby; en "flyvebil" og et svejseapparat ødelagt.
 • 1. februar: Lunde Flyveplads; et tipvognslokomotiv og to blandemaskiner sprængt.
 • 1. februar: ½ tons lastvogn tilhørende nazist og værnemager ved Lunde Flyveplads sprængt.
 • 7. februar: Lastvogn på Skandinavisk Motorkompagni sprængt, dækkene fjernet.
 • 8. februar: DAE: 100 tyske motorer (delvis færdige) ødelagt. Revolverbænk og slibemaskine sprængt. Afvejningsmaskine ødelagt.
 • 11. februar: Kedel til Canned Cream sprængt på hovedbanegården.
 • 11. februar: 20 fanger befriet fra Nyborg Statsfængsel og transporteret til Odense.
 • 15. februar: Afhentning af såret sabotør på Amtssygehuset.
 • 18. februar: Lunde Flyveplads: to nye gravemaskiner sprængt.
 • 24. februar: 18 plakater fra Frit Danmark opklæbet i byen.
 • 27. februar: Lunde Flyveplads: Vejdamptromle sprængt.

 • 5. marts: Seks "flyvebiler" sprængt.
 • 12. marts: Benzinaktionen (alm. ordre over hele landet): Efter i de sidste fire dage at have afhentet ca. 11.000 liter benzin fra Alfred Olsens tankanlæg ved havnen, hvorefter beholderen blev sprængt. Resten af de ca. 40.000 liter brændte tilligemed en del petroleum. Angrebet på DDPA's tank på jernbaneterrænet mislykkedes.
 • 14. marts: Mislykket angreb på jernbanevogne mede Thrigemotorer. Under skyderi blev en jernbanemand såret af en tysk kugle. Han døde senere.
 • 16. marts: Sprængning af tre grusgravemaskiner i grusgrav på Dalumgårds marker. De tilhørte tømrermester Th. Ehlers.
 • 16. marts: kl. 2 nat (til den 17.) Lunde Flyveplads: Stor benzintank sprængt.
 • 20. marts: Jernbanevogn med motorer fra Thrige til Tyskland sprængt på jernbaneterrænet.
 • 20. marts: Mekanikerværksted på Bladstrupvejen ved Lunde Flyveplads sprængt.
 • 31. marts: Angreb på hovedbanegården i Odense: to signalmaster beskadiget, tre lokomotiver beskadiget, et vandtårn ødelagt, i faldet ødelagde det en rutebil.

 • 9. april: Maskiner i grusgrav på Nyborg Landevej sprængt. Leverandør til Marslev Flyveplads.
 • 14. april: 300 cykeldæk og 100 slanger afhentet hos Gert Jørgensen, Kochsgade.
 • 14. april: To mand fanget i pengeafpresningssag i Stige og overgivet til Vagtværnet.
 • 16. april: Damperen Frone, hjemmehørende i Tyskland, afsejlet med 10 kg sprængstof i lasten, 12 timers blyant.
 • 25. april: To heste skudt for Flyveplads-vognmand i Davinde.

I månedens løb har der desuden fundet antagelig op imod 100 sprængninger sted med tyre-busters dels under værnemagervogne dels under tyske vogne.

 • 3. maj: Mislykket forsøg på at befri civilingeniør Werner Hjort. 

I disse dage: Arrestationer af stikkere ved Grand Hotel. Herved to sårede.