Besættelsesoplevelser på Fyn

Det nedenstående er et forsøg på at bringe overblik over, hvad der er af besættelsesrelevante oplevelser rundt om på Fyn, Ærø og Langeland. 

Du kan her finde en oversigt over museer, et par relevante hjemmesider, en omtale af snublesten og til sidst en oversigt delt ind i kommuner, der giver et kort overblik over mindesmærker, gravsteder m.m. i de forskellige kommuner.

Skulle du opleve mangler eller unøjagtigheder på listen, så hører Fyn under besættelsen gerne fra dig.

Museer
Der finder på Fyn fire museer, der på hver deres måde beskæftiger sig med besættelsen.

Fyns Militærhistoriske Museum
Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense C

Ollerupbunkeren
Ditlevvej 2, 5762 Vester Skerninge

Besættelsesmuseum Fyn
Lufthavnvej 136
5270 Odense N

Toldstrups Hus
Ladegårdsgade 21, 5610 Assens

Vær opmærksom på, at der er forholdsvis begrænsede åbningstider på museerne, så orienter dig gerne på forhånd. Dette gælder dog ikke for Ollerupbunkeren, hvor der er døgnåbent i sommerhalvåret. Yderligere info og praktiske oplysninger kan findes på museernes hjemme- og Facebooksider.

Rundt på Fyn
Historisk Atlas har udfærdiget et kort, der gør det muligt at orientere dig om bl.a. nedkastninger, sabotager m.m. Du kan med andre ord se, hvor besættelseshistorien har fundet sted. Langt fra alt på kortet har efterladt spor, men kortet giver en unik mulighed for at se, hvad der er sket, der hvor du færdes. 

Tyske beslaglæggelser og anlæg
Tyskerne både anlagde og beslaglagde på Fyn. Hvis du vil have et overblik over, hvor tyskerne havde deres gang, så har hjemmesiden 1940-1945.dk en fin oversigt over Fyn. 

Snublesten
Der er udlagt snublesten i Svendborg, Skårup, Assens og Odense. Du kan læse mere om nedlæggelser, begrundelser m.m. hos Snublesten Fyn.

Vil du høre mere om snublestenene og historierne bag, så kan du med fordel gå ind på snublesten.historienshus.dk/kort på din telefon. Her finder du dels et kort, der kan guide dig til snublestenene, og når du når indenfor 50 meter af en snublesten, så kan du få fortalt om personen snublestenen er lagt for.
Odense Kommune
Fyns Militærhistoriske Museum har fået indtalt fem guidede ture, der gør det muligt at opleve Odenses besættelseshistorie på egen hånd.

I Odense kan det anbefales, at tage en tur forbi Eventyrhaven, hvor der ligger mindesten for de otte modstandsfolk, der blev dræbt her den 5. maj 1945. Eventyrhaven ligger ved Flakhaven, der var centrum for urolighederne denne dag og meget vil her kunne genkendes fra billeder. Der findes i området også stadig synlige skudhuller fra dagen.
Odense Assistens Kirkegård er også et særdeles interessant sted at besøge. Dels er det en smuk parkkirkegård, men her er der både flyvergrave og tyskergrave. Der ligger også flere modstandsfolk begravet på kirkegården og to af de fynske soldater, der blev dræb den 9. april 1940. Bemærk på deres fælles mindesten, hvordan der ikke er afmærket nogen grænse til Tyskland.
I Tarup står en mindesten for Husmandsskolen på Jeppe Aakjærs Allé ud for Thyregodsvej.

Ved Soldaterhjemmet Dannevirke står en skulptur af J. Christmas Møller, der var valgt ind i Odense Amtskreds.

Ikke langt fra Seden Kirke står en mindesten for de 14 danskere, som tyskerne i smug begravede på området ved skydebanen, der lå her.

Ved Kløvervænget 12B, der ligger på sygehusområdet i Odense står en mindesten for de fire unge læger, der blev skudt ned af Peter-gruppen.

På Sct. Hans Skole, der ligger på Skibhusvej, der kan på bygningen stadig ses aftegning af de røde kors, der blev malet på bygningen, da den fungerede som lazaret i den sidste del af besættelsen.

I Ansgar Anlæg, ved siden af Assistens Kirkegården i Odense, står skulpturen "Besættelsestidens Ofre”, der blev lavet til minde om Odenses ofre under besættelsen.

Stenløse Kirke: Gravsted for modstandsmand.

Dalum Kirke: Gravsted for modstandsmand.

På Middelfartvej, ca. ud for Rasmus Rask Kollegiet ligger der en mindesten for modstandsmanden Orla Christensen, der blev dræbt den 5. maj 1945. 

Fredens Kirke, Odense: Her ligger flere modstandsfolk begravet, det samme gør Aksel Larsen. To brødre, der havde arbejdet for tyskerne forsøgte kort efter befrielsen at begå selvmord i kirken. Der var været opbevaret våben på kirkeområdet, og hullet i det ene af vinduerne på forsiden af kirken skulle efter sigende være et skudhul fra augusturolighederne i 1943.

På kanalstien, hvor Nistedvej løber ud, der står der en mindesten for fem ansatte på Odense Stålskibsværft, der alle døde som en konsekvens af besættelsen. Stenen har tidligere stået ved Odense Stålskibsværft og da det lukkede i 1959, blev den flyttet med til Lindøværftet.

Ved indkørslen til Næsbyhoved-Broby, hvor Kirkendrupvej støder til Bogensevej, står der en mindesten for besættelsen.

Overfor Højby Forsamlingshus står der en mindesten for befrielsen.

I Fangel, hvor Langekærvej møder Fangel Bygede, står der en mindesten for befrielsen.

Ved Dalum Landbrugsskole står en mindesten for befrielsen.

I Bullerup, hvor Brolandsvænget møder Brolandsvej, står der en mindesten for befrielsen.

I Birkum, hvor Birkum Bygade møder Ørbækvej, står der en mindesten for befrielsen.

Svendborg Kommune
I den sydfynske hovedstad Svendborg blev der for nogle år siden indviet en rute, der tager dig rundt til ni forskellige steder i byen, som alle er markeret med et skilt, der kort fortæller om de hændelser, der her er sket under besættelsen. Turen er ikke længere end at der kan gås rundt. Rutens ni stop kan findes her:
  • Torvecafeen (hedder noget andet nu) - Torvet 10B
  • Kings & Queens - Møllergade 22
  • Danske Bank - Møllergade 2
  • Svendborg Værft - Frederiksø 2
  • Ring-Andersens Værft - Frederiksø 8
  • Privat ejendom - Skattergade 11
  • Fyns Amts Avis - Sankt Nicolai Gade 3
  • Tinghuset - Tinghusgade 43 
  • Anne Hvides Gård - Fruestræde 3
Ved Vemmenæsvej 58 på Tåsinge, ikke langt fra den lille Vemmenæs Havn, står der en mindesten for 7 engelske flyvere, der blev dræbt, da deres fly styrtede ned.

Mindesten for Henrik Mathiesen, der blev dræbt ved ”Skattergadeslaget”, står placeret på Rute 167, lidt syd for den sydligste udkørsel fra Bobjergvej.

Ved Hvidkilde, vest for Svendborg, er der placeret en mindesten for Knud Hofman Laursen, der blev skudt af tyskerne den 2. maj 1945. Stenen står tæt på godsets avlsbygninger.

Nord for Hvidkilde i Løvehaveskoven/Kirkebyskoven står en mindesten for Greve Lennart Ahlefeldt, der blev henrettet af tyskerne den 28. marts 1945.

Svendborg Assistens Kirkegård: Flyvergrav og mindesmærke for modstandsfolk.

Svendborg Fredens Kirkegård: Tyskergrave.

Skarø Kirke: Flyvergrav.

Landet Kirke: Flyvergrav. Tæt ved, foran Landet Forsamlingshus, står der en mindesten for befrielsen. 

Drejø Kirke: Flyvergrav.

Ved Øster Skerninge Kirke står der en mindesten for befrielsen.

Foran Ulbølle Forsamlingshus, Nyvej 50, står der en mindesten for befrielsen.

Hvor Heldagergårdsvej og Heldagermosevej møder hinanden ved Heldager, der står der en mindesten for befrielsen.

I Gudbjerglund, syd for Gudbjerg, der står der to mindesten for befrielsen. Dels én rejst i 1945, dels én rejst i 1995 i 50-året for befrielsen.

På kirkegården ved Egense Kirke er der nedlagt en mindesten til minde om befrielsen.

Middelfart Kommune
Nord for byen havde tyskerne en torpedostation. Det er i dag muligt at se en rekonstruktion af en torpedogarage, og de originale betonspor.

Ved spejderhytten Hylkedam, lidt udenfor Gelsted, står en mindesten for de 27 medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der mistede livet i forbindelse med forsvar eller modstandsarbejde under besættelsen.

I Mindelunden står der en sten sat til minde om de omkomne fra den Stirling, der den 18. maj 1942 styrtede ned på dette sted i Galsklintskoven.

Middelfart Ny Kirkegård: Flyvergrav

Middelfart Søndre Kirkegård: Gravsted for Bjarne Christian Poulsen, der faldt den 9. april 1940.

Ved Vesterdal Efterskole står der en mindesten for besættelsen på skolens grund.

Ved Strib Kirke står der en mindesten for besættelsen på kirkepladsen.

Foran Gl. Assensvej 32 i Rolund står der en mindesten for befrielsen.

I Mosegård, hvor rundingen møder Mosegårdvej, står der en mindesten for befrielsen.

Ved Urupvej 5, nord for Ullerslev, står der en mindesten for befrielsen.

I den lille rundkørsel ved Rønninge Kirke står der en mindesten for befrielsen.

I Kølstrup, overfor indkørslen til sportspladsen, står der en mindesten for befrielsen.

I Drigstrup, foran Sognegården på Drigstrup Bygade 42, står der en mindesten for befrielsen.

Assens Kommune
I parkanlægget ved Vor Frue Kirke i Assens står en stor mindesten for Toldstrup.

På Frøbjerg Bavnehøj står en mindesten for alle de fynske ofre for krigen. Stenen blev indviet i 1954.

Vissenbjerg Kirke: Mindesten for Peder Jørgen Andersen, der faldt den 9. april 1940.

Sønderby Kirke: Flyvergrav

Ved Skovanlægget i Assens står der en mindesten for syv mænd med relation til Assens, der døde under besættelsen.

Mindesten for besættelsen placeret ved Brylle Fritidscenter, Tobovej 30.

Overfor Gamtofte kirke står der en mindesten for den omkomne besætning fra den britiske Lancaster, der den 15. maj 1944 blev skudt af et tysk jagerfly og styrtede ned i Gamtofte.

Foran det gamle rådhus i Tommerup, Møllebakken 22, står der en mindesten for besættelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommune
På Sundagervej i Faaborg, tæt ved gymnasiet, står en mindesten for 7 engelske besætningsmedlemmer, der blev dræbt, da deres fly styrtede ned.

På muren til Byskolen, Grønnegade 40 i Faaborg, der sidder der en mindeplade for tidligere elever, der omkom som følge af anden verdenskrig.

Faaborg Ny Assistens Kirkegård: Flyvergrav.

Falsled Kirke: Her ligger Arne P. Christensen begravet, der som soldat blev dræbt af tyskerne i Odense den 29. august 1943.

Åstrup Kirke: Flyvergrav

Ringe Kirke: Gravplads for to engelske soldater, der blev dræbt, da deres lastbil kørte sammen med et tog i september 1945. Her er der også en mindesten for besættelsen placeret overfor våbenhuset.

Foran Odensevej 22 i Ringe står der en mindesten for besættelsen.

Ved Ørbækvej 872 i Rolfsted står der en mindesten, der både er mindesten for genforeningen og befrielsen.

Foran Nyborgvej 7 i Kværndrup står en mindesten for besættelsen.

Foran bygningen på Reventlowsvej 28 står der en mindesten for besættelsen.

Ved Rudme Friskole, Rudmevej 97, står der en mindesten for befrielsen.

Kerteminde Kommune
Kerteminde Ny Kirkegård: Grav for Hans Chr. Hansen, der faldt i Haderslev den 9. april 1940.

Foran Lindøværftets administrationsbygning på Lindø Nordvej, der står der en mindesten for fem værftsarbejdere, der mistede livet under besættelsen. Stenen har tidligere stået ved Odense Stålskibsværft.

Ved Geels Kro (Odensevej 901) står en mindesten for modstandsmanden Gunnar Carlo Nielsen, der blev skudt her.
 
Langeland Kommune
Bagenkop Kirke: Flyvergrav.

Humble Kirke: Her ligger Carl Henrik Vous, der faldt den 9. april 1940, begravet.

Magleby Kirke, Langeland: Flyvergrav.

Der står en mindesten for befrielsen ved Strynø Kirke.

Nordfyns Kommune
På Bogense Museum kan du dels blive klogere på Skovbylejren, men også se Vera Dowlings Flyvejakke.

I Glavendruplunden står en mindesten for befrielsen, det er ikke fordi den er noget særligt, men Glavendruplunden er et både flot og spøjst sted at besøge, der byder på skov, masser af mindesten og gravsætning for en vikingehøvding. Der er ikke langt fra Fyns Besættelsesmuseum til Glavendruplunden, og undervejs passerer du Dallund Slot, hvor tyskerne havde skole og hvor der efter krigen blev indkvarteret flygtninge.

I Tørresø, hvor Grønnegade møder Tørresøvej, står der en mindesten for befrielsen.

Foran Hessum Bygade 24 i Hessum, står der en mindesten for befrielsen.

Ved forsamlingshuset i Egense står der en mindesten for befrielsen.

I Otterup, hvor Bakkevej og Nørregade mødes, står der en mindesten for befrielsen.

Overfor Bredgade 116 i Skamby, står der en mindesten for besættelsen.

I Nørreby, hvor Skærvej møder Bundgårdsballe, står der en mindesten for befrielsen.

Vej Jullerupvej 52 i Jullerup står der en mindesten for befrielsen.

Overfor Kappendrup 44 i Kappendrup står der en mindesten for befrielsen.

I Lunde, hvor Lunde Bygade møder Mosegyden, står der en mindesten for besættelsen.

I Morud, på hjørnet af Rugårdsvej og Sjormarken, står der en mindesten for befrielsen.

På kirkegårdsmuren ved Særslev Kirke er der opsat en mindeplade for besættelsen.

I Søndersø, på hjørnet af Nordmarksvej og Odensevej, der står der en mindesten for befrielsen.

Overfor Strøbyvej 7 i Daugstrup står der en mindesten for befrielsen.

Hvor de tre veje mødes i Gerstrup, ved bejskiltet til Gerstrup Bygade, der står der en mindesten for befrielsen.

På hjørnet af Tåstrupvej og Ulkendrupvej, ved gården Christiansholm, der står der en sten til minde om den tid, hvor gården var beslaglagt af tyskerne.

Nyborg Kommune
Nyborg Assistens Kirkegård: Flyvergrav, tyskergrave, mindesten, modstandsfolk m.m.

På Kongens Skibsbro står et mindesmærke for de sømand fra Nyborg, der mistede livet under anden verdenskrig.
Link til beskrivelse.

Ved sydenden af sportspladsen i Øksendrup står der en mindesten for befrielsen.

Foran Vindinge Kirke står der en mindesten for befrielsen.

Tæt ved Ullerslev Kirke, hvor Kertemindevej møder Odensevej, står der en mindesten for besættelsen.

Foran Sulkendrupvej 12 i Sulkendrupvej står der en mindesten for besættelsen.

Ved gadekæret i Skalkendrup står der en mindesten for befrielsen.

I parken til herregården Juelsberg står der en mindesten, der blev sat op i anledning af 50-året for befrielsen.

I Frørup, hvor Frørup Byvej møder Kogsbøllevej, står der en mindesten for befrielsen.

Ved Ellinge Kirke står der en mindesten for befrielsen.

Ærø Kommune
På Ærøskøbing Havn står en mindesten for de ni personer, der mistede livet, da Færgen Rise stødte på en mine i 1940.

Ved færgemolen på Marstal Havn står der en mindesmærke for omkomne krigssejlere.

Marstal Kirke: Flyvergrav

Der sidder en befrielsestavle på sidefløjen af Marstal Kirke.

I Søby står der mindesten for befrielsen, hvor Biografvej løber ud i Havnevejen og på hjørnet af Havnevejen og Langebro.