09/01/2022

Fyns Venstreblad 28. januar 1945

Annonce fra Fyns Venstreblad 28. januar 1945. Noget jeg synes er et gennemgående træk ved de tyske hvervekampagner, er at fjenden/bolsjevismen har noget mere fokus end afsenderen. Det er næppe ubevidst.