26/08/2022

Hindsgavl Slot

Da jeg søgte på oplysninger om den internering, der foregik på Fyn i forlængelse af 29. august 1943, der stødte jeg på disse to billeder fra Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Det ene billede viser tyske soldater på hestevogn foran Hindsgavls avlsbygninger. Billedet stammer muligvis fra den 9. april 1940. Frem til april 1941 var der op til 250 tyske soldater indkvarteret på Hindsgavl.

Det andet billede viser de internerede i Hindsgavl Slotspark. Omkring 150 danske officerer var internerede på Hindsgavl, foruden 30 menige. Dertil kom en tysk vagtstyrke på omkring 40 mand. Interneringen varede fra 6. september 1943 og seks uger frem.

I efteråret 1944 beslaglagde beslaglagde tyskerne igen en del af Hindsgavl, og fra 16. marts 1945 oprettede de tuberkuloselazaret der. Mange patienter døde her, og patienternes tilstand var således, at tuberkuloselazarettet var aktivt helt frem til september 1945.
Fotokilde: Middelfart Museum

Fotokilde: Odense Stadsarkiv