22/10/2022

Svinehaverne som øvelsesterræn

Billedkilde: Aage Sækmose
Da jeg i sommers var forbi Ollerupbunkeren, der hæftede jeg mig især ved en tysk 74 mm øvelsesgranat fra Svinehaverne, der var udstillet i en af montrerne.

Svinehaverne er et område, der rent geografisk befinder sig mellem Stenstrup og Ollerup. Under besættelsen brugte de tyske soldater fra Ollerup åbenbart området som øvelsesterræn.

Det er kort beskrevet i opgaven ”Brikker”, der i 1976 blev afleveret som årgangsopgave af Bjarne Engelbrecht Jensen på Den Frie Lærerskole. Opgaven havde undertitlen ”Belysning af modstandsbevægelsen og den tyske værnemagts aktiviteter i Ollerup og omegn 1940 – 1945”.

På Svinemarken i Egebjerg Bakker blev der gravet løbegange, hvorfra man kastede med håndgranater m.m.

Lokalhistorikeren Hans Nørgaard har været leveringsdygtig i denne øjenvidneberetning fra Keld Nielsen, der er født i 1933 og opvokset i området.

Hver onsdag kom gamle tyskere og helt unge tyske knægte til Svinehaverne og havde øvelser. Områdets landmænd kunne ikke arbejde de dage. Der var meget larm, og hestene blev skræmte. Når der var øvelse kunne vi ofte se, at vandet i dammen stod op søjler. Der blev kastet med håndgranater i den. Når soldaterne skulle hjem, vandrede de gennem Skjoldemose-skoven til Rødme. I Rødme handlede de hos den lokale købmand, og når de gik sang de så højt, at alle kunne høre dem. De fulgte vejen forbi Egebjerg Mølle til Ollerup.

Tyskerne var indkvarteret på de skoler i Ollerup, der i oktober 1943 blev beslaglagt af den tyske Kriegsmarine og brugt som en slags rekrutskole og til indkvartering af de meget unge rekrutter og halvgamle mænd, der blev uddannet der.

Det er værd at bemærke, at soldaternes rute har ført dem forbi Skjoldemose, hvis jorder flere gange blev brugt til nedkastning af illegalt materiale fra England.

Kilder: Aage Sækmose, Højskolehistorie.dk