28/04/2023

Fotos af Harry Svend Aage Holm Harder

De nedenstående fotos, der alle inkluderer Harry Svend Aage Holm Harder, er taget af Christian M. Norup, der var redaktør af Fyens Tidende. Billederne er taget i Kerteminde i dagene efter befrielsen.

Om Harry Svend Aage Holm Harder vides ikke andet, end at han ifølge modstandsdatabasen var tilknyttet en "Militærgruppe (R-gruppe)".
Harry Svend Aage Holm Harder. Fotokilde: Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

Fra venstre mod højre: ukendt (siddende), Jørgen Hansen (stående), Harry Svend Aage Holm Harder (siddende), Carl Høj Jensen (stående), Helge Sinding (stående). Fotokilde: Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø
Fra venstre mod højre: Carl Høj Jensen, Harry Svend Aage Holm Harder, Helge Sinding, ukendt, Jørgen Hansen. Fotokilde: Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø