24/05/2023

Helnæs under besættelsen

Halvøen Helnæs, der ligger på det sydvestlige Fyn mellem Faaborg og Assens, spillede ingen stor rolle under besættelsen. 
Helnæs markeret på kort over Fyn.
Enkelte modstandsfolk søgte tilflugt på Helnæs og forsvandt så igen, men det meste af det, der kan findes af historie om Helnæs under besættelsen relaterer til de allieredes bombardementer af Tyskland. 

Blandt de historier, der kun er nævnt i bisætninger, er at en allieret flyver tømte sin bombelast tæt på Abkjeldgaard, der ligger på halvøens nordøstlige del.
Den nødlandede Junkers W-34. Fotokilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.
En anden mindre hændelse var den nødlanding et tysk Junkers W-34 den 25. marts 1942 foretog på Helnæs. Transportflyet fik motorproblemer, men landede uskadt og uden at de ombordværende led overlast. Mandskab fra Flughafenbereicht Seeland kom senere til stedet og fik repareret flyet.

Andre hændelser fortjener deres eget kapitel.

Flyvere i vandkanten
I august 1944 blev den amerikanske flyver sergent Robert R. Helpes fundet i vandkanten ud for Bogården, der ligger kort efter dæmningen. Den B-24 Liberator han var ombord på, styrtede i juni 1944 i havet ved Årø. 

Den 10 mand store besætning hoppede ud med faldskærm. Nogle blev taget af havet, andre blev taget af tyskerne på Årø.

Sidenhen drev tre af besætningsmedlemmernes lig i land på Helnæs. Foruden Robert R. Helpes, drev også løjtnant Richard F. Gall og teknisk sergent Robert M. Kimmey i land.

Helpes blev den 14. august begravet på Helnæs Kirkegård af værnemagten. Richard F. Gall og Robert M. Kimmey blev begravet på Assens Nye Kirkegaard. De blev alle gravet op i 1948, hvor deres jordiske rester blev til overgivet til det amerikanske militær. 

Robert R. Helpes jordiske rester blev bragt til en amerikansk militærkirkegård i Belgien.

Flystyrtet den 17. august 1944
Tæt ved dér, hvor dæmningen når Helnæs, der står der et mindesmærke for et Halifax bombefly fra Royal Canadian Air Force, der natten til den 17. august 1944 blev skudt ned her. 

Af besætningens syv mand omkom de fem. 

Fire af besætningsmedlemmerne blev fundet druknede langs kysten, mens radiotelegrafistens lig først blev fundet, da flyet blev hævet op fra vandet. 

Alle fem blev begravet ved Sønderby Kirke, cirka 10 kilometer nord for Helnæs.

De to overlevende blev bevidstløse bjærget fra vandet og bragt til Assens Sygehus, hvorfra de blev overført til tyskernes lazaret i Fredericia.
Mindestenen på Helnæs. Fotokilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.
Flystyrtet er beskrevet i Anders Bjørnvads bog Faldne Allierede flyvere 1939-1945. 

Under en mission til Kiel natten til den 17. august 1944 blev en Halifax bomber ramt over dansk område. 

Besætningen sprang ud med faldskærm over den sydlige del af Lillebælt, på strækningen mellem Torø og Helnæs. Flyet styrtede ned ved Langøre, der fra fastlandet fører over til Helnæs.

Det blev en bevæget nat for en del yngre mennesker i Sønderby Bjerge, idet de forsøgte at komme de nedstyrtede flyvere til hjælp i en robåd. 

Oppe fra land kunne de høre dem råbe om hjælp, og sammen med ”Falcks redningskorps” fik de etableret nødbelysning ud over vandet, men da de kom ud på vandet, kunne de ingenting se og ingenting høre. 

Det blæste kraftigt den nat, og der var ret høj søgang. Efter nogen tids forløb blev eftersøgningen derfor opgivet.

Den falske flyveplads
Overflyvninger kunne tydeligt høres på Helnæs. Allierede fly på vej mod bombemål i Tyskland eller på vej på mineudlægning fløj ofte over Helnæs. 

Enkelte gange kunne der høres luftkampe og der er også øjenvidneberetninger, der fortæller, at bombardementerne af de nordtyske byer kunne ses som et kæmpe ildhav i det fjerne.

Det fik i 1942 tyskerne til at anlægge en falsk flyveplads på Helnæs. 

Håbet var, at de allierede ville kunne lokkes til at tro, at der var tale om et reelt bombemål. Den falske flyveplads blev placeret på Helnæs Made.
Bygning på "flyvepladsen". Fotokilde: Helnæs Lokalhistoriske Arkiv.
Flyvepladsen blev udstyret med forskellige bygninger, der skulle få det til at se troværdigt ud – blandt andet en hangar. Der blev også harvet, så det så ud som om der var en landingsplads, og der blev bygget flyattrapper i træ 

Der blev også placeret beholdere med olie, der ville kunne antændes efter et angreb, for at give en troværdig illusion af, at man havde ramt et militært mål.

Før den falske flyveplads var færdigbygget blev området dog overfløjet af to engelske flyvere på rekognoscering, der tog billeder af området. 

Der blev også bygget en reel barak til det tyske personale, hvor der blev indlagt telefon. 

I et interview med Helnæs Posten fra februar 2006, fortæller Jørgen Møller Christensen, årgang 1930 og opvokset på Helnæs Mølle, følgende om tyskernes tilstedeværelse: 

…der var tyskere ude på Maden, jeg tror en 7-8 stykker, hvor de boede i et træhus. De havde bygget en falsk lufthavn, så englænderne skulle tro, at Helnæs var befæstet. Men den hoppede de ikke på! Men de tyskere var meget fredelige, vi spillede da også fodbold med dem. Der var særlig en tysker ved navn Heinz, som spillede godt. Jeg tror, de spiste henne på kroen.

Oplysningen med, at tyskerne spiste på kroen, stemmer godt overens med historien om, at de billeder, der findes af flyvepladsen, efter sigende blev taget, mens tyskerne var på kroen og spise frokost.

Den falske flyveplads blev fjernet i 1944.

Der kan ses flere billeder af den falske flyveplads på Arkiv.dk.
Udsigtsplatform ved "flyvepladsen". Bemærk personen på trappen. Fotokilde: Korte træk af Helnæs Sogn's historie.
Bygninger på "Flyvepladsen". Fotokilde: Korte træk af Helnæs Sogn's historie.
Kilder: Faldne allierede flyvere 1939-1945, Korte træk af Helnæs Sogn's historie, Helnæs Posten, Airwar over Denmark, Toldstrupselskabet, Airmen.dk, Historisk Atlas, Jørn Junker, Jens P. Sørvin.