14/06/2023

Foto af Anton Elias Toft

Dateringen på det nedenstående foto er ukendt, men må være fra efter befrielsen. Anton Elias Toft var en del af militærgrupperne i Middelfarts 7. deling. Der var otte delinger i Middelfart, dertil nogle stykker i oplandet.
Anton Elias Toft. Fotokilde: Ukendt