23/08/2023

Likvideringen af Gunnar Eliasen

Om morgenen, den 27. juni 1944 likviderede tre unavngivne medlemmer af Walther-gruppen den 34-årige Gunnar Heinrich Christian Rehr Eliasen, der foruden at være stikker og meddeler for Gestapo, også arbejdede som tolk på Husmandsskolen og her deltog i både forhør og tortur af fanger.
Omtalen i Trods Alt fra juni 1944.
I Trods Alts omtale af hans likvidering, der fortælles det, at Gunnar Eliasen i 5-6 tilfælde har ageret stikker for tyskerne, og midt i marts har deltaget i afhentningen af ”danske patrioter” ved flere aktioner i området omkring Kongensgade.
Holmehusvej 74, april 2023.
Gunnar Eliasen var bosat på Holmehusvej 74. Holmehusvej er en sidegade til Kochgade, der løber nogenlunde parallelt med den, før de to veje mødes væk fra byen.

På adressen havde han omkring to uger før sin likvidering modtaget er trusselsbrev, der blandt andet indeholdt ordlyden ”dine dage er talte”.

Trusselsbrevet foranledigede ham til at indrykke et stykke i Fyns Tidende.

”Undertegnede tilbageviser herved de Rygter, som er sat i Omløb angaaende min Person. Det henstilles til rette Vedkommende i Fremtiden at være bedre underrettet, før saadanne Rygter sættes i Gang.”
Luftfoto af Astrupvej taget i perioden omkring besættelsen. Det er Astrupvej i bunden, Holmehusvej i udkanten af billedet, hvor der kan drejes af til Damhusvej. Likvideringen er sket lidt uden for den venstre side af billedet. Fotokilde: Odense Stadsarkiv. 
Om morgenen tirsdag den 27. juni, lidt over kl. 6 ser et vidne et antal cyklister bevæge sig ad Astrupvej i retning af Kochgade. Holmehusvej passerer Astrupvej cirka 100 meter fra Kochsgade. Kort tid efter lyder der skud og en af cyklisterne vælter af cyklen ved hjørnet af Astrupvej og Kochsgade.
Astrupvej ved udkørslen til Kochsgade, april 2023.
De resterende cyklister forsatte ad Kochsgade ind mod byen.

Efterfølgende undersøgelser viser, at der er blevet affyret 11 skud med en 9mm pistol. Gunnar Eliasen bliver dræbt af to skud i henholdsvis overkrop og hoved.
Omtale i Trods Alt fra juli 1944.
I julinummeret af Trods Alt hænges Gunnar Eliasens bror Tage Eliasen som nazist og tyskervenlig, og citeres for at ville hævne sin bror.
Dødsanonnce fra Fyens Stiftstidende den 29. juni 1944. Fotokilde: Fyens Stiftstidende.
Kilder: Fyn i krig, Træk fra Odense under den tyske besættelse, Trods Alt, Information, ”dødslisten”