21/02/2024

Illegalt blad: Personligt og fortroligt

Det er ikke mange oplysninger, der kan findes om det illegale blad ”Personligt og fortroligt”, der i perioden fra august 1943 til august 1944 blev produceret og uddelt i Faaborg og omegn. 

Det vides eksempelvis ikke, hvor mange udgaver af ”Personligt og fortroligt”, der udkom.

I følge bogen "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" så blev bladet erstattet af ”Budstikken gaar”, der fra juli 1944 blev produceret i København og udsendt til landboere i hele landet. Bogen melder dog intet om, hvordan overlappet er kommet i stand. 

Lokale kræfter tog sig dog fra efteråret 1943 af at kopiere "Land og folk", "Frit Danmark", "Niels Jydes breve" m.m. og distribuere bladene lokalt. Det er ikke utænkeligt, at der her kan være et sammenfald.

Til sammenligning så blev ”Budstikken gaar” produceret i oplag på 15.000-50.000 eksemplarer, hvor der kun blev lavet 40-50 kopier af ”Personligt og fortroligt”.

Personligt og fortroligt fra april 1944 - side 1. Fotokilde: Det Kongelige Bibliotek.
Personligt og fortroligt fra april 1944 - side 2. Fotokilde: Det Kongelige Bibliotek.

Kilder: Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945, Mænd i sorte kapper.