24/04/2024

De hvide busser i Odense

Første gang odenseanerne stødte på de hvide busser, var i marts 1945, da busserne blev parkeret for natten ved Munkebjergskolen.

I starten af april kom busserne af to omgange retur den anden vej med svenske flygtninge, den 17. april kom busserne igennem byen med jøder, der var hentet i Theresienstadt - her gjorde busserne holdt i Odense for natten. Endelig var busserne også igennem Odense den 3. maj 1945.

Alle de nedenstående billeder er taget af pressefotograf Eduard "Stoffer" Christoffersen, der var tilknyttet Fyns Tidende.

Billedet fra Nyborgvej er både dateret til den 17. april og den 3. maj 1945, alt efter, hvilken kilde, der benyttes. Jeg hæfter mig ved, at der den 17. april blev overnattet i Den ny Forsamlingsbygning i Asylgade, så det ville være ulogisk, at busserne ville være på vej ud af byen denne dato. Mit gæt er derfor, at den 3. maj 1945 er den rigtige dato.

Der er ikke knyttet en præcis dato på de to andre billeder. Billedet med de svenske frivillige er kun dateret til april 1945.

Billedet med kølevognen må dog være taget den 5. maj 1945, hvor de sidste politibetjente bringes hjem fra Frøslevlejren. Bemærk, at der både er en betjent og en modstandsmand med armbånd og karabin på billedet.
De hvide busser på Nyborgvej. Fotokilde: Nationalmuseet.
Her er en kølevogn taget i brug for at transportere fangerne. Kølevognen er parkeret foran Vestergade 15 i Odense. Fotokilde: Nationalmuseet.
Svenske frivillige fra de hvide busser fotograferet på hjørnet af Asylgade og Vestergade i Odense. Fotokilde: Nationalmuseet.
Kilder: Folkedrab.dk, Odenseleksikon.dk, Frihedsmuseets Fotoarkiv.