05/02/2022

Fredens Kirke, Skibhusvej

Fredens Kirke 1945. (Billedkilde: Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

På Skibhusvej 162 ligger Fredens Kirke og det har den gjort siden 1920.

I bogen "Modstandsmanden - Tonny fra Odense" kan det læses, at en af graverne ved kirken var aktiv i modstandsbevægelsen, og at der blev gemt våben på kirkens jord. Omkring befrielsen forsøgte et tvillingepar, der havde arbejdet for tyskerne, at begå selvmord i kirken. Og går du op til kirken i dag, så vil du kunne se et lille hul i et af vinduerne til højre for kirkens fordør, der efter sigende skulle stamme fra et skud i dagene omkring august-urolighederne i 1943 – jeg må dog indskyde, at det sidste har jeg aldrig kunne finde nogle kilder på.

På kirkegården ligger der flere modstandsfolk begravet, ligesom Aksel Larsen også ligger begravet her.

På Odense kommunes hjemmeside findes der en oversigt over mindesmærker, mindesten, mindetavler og gravsteder vedrørende besættelsestiden i Odense Kommune. Jeg har her samlet de omtaler, der vedrører Fredens Kirkes kirkegård. Hele listen kan tilgås her.

Harry Otto Hansen (1918-45) 
Litra K 66
Harry Otto Hansen var født i Skibbinge. Han var skibsbygger ved skibsværftet i Odense. Han var medlem af DKP og tilknyttet en gruppe, der udgav det illegale Trods Alt. Den 24. november 1944 blev Harry Otto Hansen arresteret af tyskerne og sigtet for våbenmodtagelse, indsamling af penge til modstandsbevægelsen og illegal bladvirksomhed. Via Frøslev lejren overførtes han til Neuengamme. Her blev han syg af dysenteri og dobbeltsidet lungebetændelse og døde efter ankomsten til Sverige med de hvide busser.

Lars Sigurd Hansen (1917-45)
Litra (nummeret er ikke i dokumentet)
Lars Sigurd Hansen var født i Svanninge Sogn. Han arbejdede fra efteråret 1943 som reservepolitibetjent i Odense. Han var tilknyttet 4. deling af politiets modstandsgrupper. Han forrettede tjeneste ved jernbanebevogtningen i Odense.

Oscar Rasmus Aage Nielsen (1909-45) 
Litra K 165-66
Oscar Nielsen var født i København. Han arbejdede som fyrbøder. Fra efteråret 1943 fungerede han som gruppeleder i 2. Kompagni i Odense. Han deltog i illegalt bladarbejde og sabotage.

Hjendre Petersen (1890-1945) 
Litra G 93-94
Hjendre Petersen var født i Fjelstrup Sogn. I 1929 blev han ansat ved telefonhuset i Odense. I 1944 blev han tilknyttet telefonhusets modstandsstyrker. Hans arbejde bestod i at tilkoble illegale telefoner. Derudover deltog han i militærgruppernes våbeninstruktioner. Den 5. maj 1945 havde Hjendre Petersen vagttjeneste ved telefonhuset. Under ildkampene i Odense centrum blev huset fejlagtigt beskudt af modstandsstyrker, hvorunder Hjendre Petersen blev dræbt.

Poul Eilif Poulsen (1920-45) 
Litra 163-164
Poul Eilif Poulsen var født i Birkende. Han var ansat ved jernbanen i Odense og var fra januar 1945 tilknyttet modstandsbevægelsens bygrupper. Han deltog i afhentning og fordeling af våben og modtog instruktion i våbenbrug. Under ildkampene i Odense centrum den 5. maj 1945 blev Poul Eilif Poulsen dræbt ud for Kronprinsessegade 15.