03/02/2022

Ringe den 29. august 1943

Teltlejren i Ringe, 1943. Billedkilde: Arkiv.dk.
Den 29. august 1943 kom det til kampe i Ringe, da Operation Safari/Unternehmen Safari, der skulle afvæbne og opløse den danske hær og flåde, blev iværksat.

I Ringe var 170 soldater fra 14. artilleriafdeling udstationeret tæt på stationen. Normalt holdt artilleriafdelingen til på Langelandsgades Kaserne i Aarhus, men havde den 10. november 1942 forladt kasernen. Alle danske tropper skulle forlade Jylland seneste 15. november 1942, da tyskerne frygtede, at danskerne ville kunne støtte allierede tropper under en eventuel invasion af Jylland. I juli 1943 blev tre polyteknikerbatterier indkaldt til at aftjene værnepligt i lejren.

Kl. 4.10 affyrede vagterne i den danske lejr varselsskud mod en tysk patrulje. Efterfølgende blev lejren omringet af tyske tropper, der åbnede ild.

Hvad der så skete er der delte meninger om. I de artikler jeg lidt længere nede linker til, der er der delte meninger om, hvordan de tyske tropper kom til skade. Én mener, at polske soldater bevidst skød mod tyskerne, andre mener, at der blev skudt gennem lejren og tyskerne derfor ramte derfor ramte deres egne tropper på den anden side lejren. Der er dog øjenvidneberetninger, der fortæller, at de danske soldater ikke havde fået udleveret skarp ammunition og derfor ikke kunne være skyld i de tyske skader

Da skyderiet blev bragt til ophør efter cirka 20 minutter, var der på tysk side 20-25 sårede og 1 dræbt, mens der på dansk side var 3-4 sårede (tallene varierer fra kilde til kilde). Tyskernes øverstbefalende oberstløjtnant Wolters blev dødeligt såret af en håndgranat fra egne rækker, og afgik senere ved døden.

På begge sider var der usikkerhed om, hvordan man skulle forholde sig. Tyskerne havde ordrer om at have afvæbnet danskerne inden kl. 05.00. Fra dansk side forsøgte man at få telefonisk kontakt til Jyske Division og København – uden held. Kl. cirka 6.30 blev en dansk kaptajn og en tysk feldwebel (titel svarende til sergent) sendt til Odense, og vendte omkring kl. 8.00 tilbage med ordre om, at der ikke måtte ydes yderligere modstand mod tyskerne eller mod afvæbningen.

Efterfølgende blev de danske soldater interneret på Ulriksholm Slot, der ligger ved bunden af Kerteminde Fjord. De menige soldater blev løsladt fra deres internering og hjemsendt i september. Officerer og officianter måtte vente til slutningen af oktober.

Hvis du er nysgerrig på mere, så kan du med fordel læse artiklerne ”75 år efter ildkamp i Ringe: Veteran mindes bragende granater i teltlejren” og "14. artilleriafdelings Polyteknikerbatteri ved Ringe 29. august 1943”, der begge er blevet brugt som kilder til denne artikel. Vil du vide mere om 14. artilleriafdelings gøren og laden under besættelsen, så er der et fint afsnit om det i teksten her.

Skudhuller i et af de danske telte. Billedkilde: Arkiv.dk.
Oberstløjtnant Wolters kiste føres til Ringe Station. Den blev fragtet med togvogn til Tyskland. Billedkilde: Arkiv.dk.

Det nærliggende æggepakkeri blev ramt af adskillige skud. Billedkilde: Arkiv.dk.