21/09/2022

Illegale blade fra Assens

Forside Assensvagten, november 1944. Billedkilde: Assens Lokalarkiv. 
Assens havde under besættelsen deres egne illegale blade – Assensvagten og Assensværnet. 
Det er ikke megen information, der findes om bladene, men på en nedlagt underside til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, der er det muligt at finde en lille smule information om Assensvagten.

Assensvagten udkom to gange, i henholdsvis oktober og november 1944. Første gang i 200 eksemplarer, den anden gang i 500 eksemplarer. Bladet rummede både lokalt og nationalt indhold.

Der skrives endvidere:
Bladgruppen, der bestod af 3 mand, blev kort tid efter udgivelsen af blad nr. 2 eftersøgt af Gestapo. Medens det lykkedes den ene at unddrage sig arrestation ved flugt til Sverige, blev de andre to arresteret, underkastet tortur og senere interneret i Frøslev. Den ene deporteredes til tysk koncentrationslejr, hvorfra han udfriedes umiddelbart før kapitulationen og sendtes til Sverige.

De to bladforsider har Assens Lokalarkiv været så venlige, at scanne til mig. Stort tak for det. Herfra antydes det, at Assensværnet muligvis aldrig er kommet længere end det nedenstående udkast, der var lavet med blyant.
Forside Assensværnet, marts 1945. Billedkilde: Assens Lokalarkiv.