28/09/2022

Afsked med de amerikanske flyvere

Den 8. maj 1948 blev der foran kirkegårdskapellet ved Assistenskirkegåden i Odense afholdt en mindehøjtidelighed, hvor en enkelt kiste, dækket af det amerikanske flag, blev båret ud af kirkegårdskapellet og her mødt af æreskompagnier fra modstandsbevægelsen og det lokale kompagni, foruden indbudte gæster og repræsentanter for den amerikanske hær.
Kisten bæres ud fra kirkegårdskapellet. Fotokilde: Arkiv.dk

Efter en tale fra biskop Øllgaard, en salme og et fadervor blev kisten ledsaget af æreskompagnierne ført gennem byen til banegården, hvor den blev overført til en jernbanevogn.

Kisten repræsenterede de knap 130 kister, der på dette tidspunkt stod stablet op i kirkegårdkapellets østre fløj. I løbet af april og maj 1948 var langt de fleste kister, der indeholdt amerikanske flyvere skudt ned over Danmark blevet gravet op og samlet i Odense. Odense Kommune havde ønsket at lave en officiel mindehøjtidelighed, der altså fandt sted om formiddagen den 8. maj 1948. De resterende kister blev natten til den 9. maj 1948 bragt til banegården.

I juni 1946 blev de første skridt taget til at bringe de amerikanske flyvere hjem. Et amerikansk detachement påbegyndte arbejdet med at lokalisere gravene, samt opgrave og identificerede flyverne. Fra dansk side ville man dog ikke give tilladelse til at flytte ligene, før der var indhentet bekræftelse fra de efterladte til, hvad der skulle ske med den dødes jordiske rester.

Ifølge amerikansk lovgivning kunne de efterladte vælge om de jordiske rester skulle bringes hjem til USA, overføres til en amerikansk krigskirkegård i Europa eller forblive der, hvor flyveren var blevet begravet første gang.

Mange blev derfor i første omgang begravet igen der, hvor de i første omgang var blevet begravet. Der blev i maj-juni 1947 foretaget yderligere identifikationsarbejde og i april 1948 var det endelig så vidt, at amerikanere oprettede base i Odense og herfra kørte rundt i landet og indsamlede kisterne med deres afdøde landsmænd. I alt knap 130 kister blev samlet i Odense, mens fem amerikanere forblev begravet i dansk jord.

Kisterne blev med tog kørt fra Odense til Liege i Belgien. Herfra blev nogle ført videre til USA, mens andre blev begravet på Ardennes American Cemetery and Memorial, hvor der i dag ligger 33 amerikanske flyvere begravet, der oprindeligt var begravet på dansk jord. Blandt andet Wymond B. Ridge, der var en af de tre amerikanere, der i løbet af krigen var blevet begravet på Assistenskirkegården, men som blev gravet op i april-maj 1948.

Kilder: Faldne allierede flyvere 1939-1945, Airmen.dk, Fyens Stiftstidende, Dagbogsblade Assistenskirkegården 1940-1943.

De amerikanske kister i kirkegårdkapellets østre fløj. Affotograferet fra Dagbogsblade Assistenskirkegården 1940-1943
Fra eskorten gennem byen, her ved Kongens Have. Fotokilde: Arkiv.dk
Ankomst til banegården. Fotokilde: Arkiv.dk
Notits fra Fyens Stiftstidende den 9. maj 1948 om den amerikanske presses tilstedeværelse.