12/10/2022

Breve til internerede

I perioden efter den 29. august 1943 blev de danske soldater og befalingsmænd interneret forskellige steder. Trods internering har det været muligt at modtage post. Bemærk at enkelte af brevene er påskrevet "interneret forsendelse" og "interneret post". Et enkelt af brevene er også påstemplet "Geprüft", hvilket betyder, at det er blevet godkendt af censuren.

Det øverste postkort er stilet til menig Nielsen fra 10. bataljon, 3. kompagni, Kølstrup. Menig Nielsen har været interneret på Ulriksholm Slot, der er beliggende ved Kølstrup. Her blev bl.a. soldaterne fra Ringe interneret. 10. bataljon, 3. kompagni befandt sig dog på Ulriksholm Slot den 28. og 29. august 1943, og blev altså siden også interneret dér.

Det andet brev er stilet til Rekrut 330, Lind. Også i Assens blev soldater interneret. Her blev baraklejren ved dyrskuepladsen, hvor omkring 500 danske soldater var indkvarteret, omdannet til interneringslejr.

De sidste breve er stilet til Kaptajn K. Kjeldsen, der var interneret ved Hindsgavl. Ved Hindgavl var det primært officerer, der var interneret, men dog også enkelte menige. Jeg formoder, at der er tale om Kaptajn Kristen Kjeldsen, der var bosat i Assens (det ene brev er poststemplet i Assens). Kaptajn Kristen Kjeldsen var efter interneringen involveret i modstandsarbejde i modstandsbevægelsens region III. Han blev i august 1944 indsat i Frøslevlejren, hvortil han blev overført fra Horserød. I september 1944 blev han overført til Neuengamme og siden Porta Westfalica-Barkhausen. Han overlevede sit ophold i koncentrationslejrene og vendte efter krigen tilbage til Danmark.

Billedkilde: Stamps.dk
Billedkilde: Stamps.dk

Billedkilde: Stamps.dk
Billedkilde: Stamps.dk
Billedkilde: Stamps.dk