24/02/2023

Brev fra interneret i Nyborg

Det nedenstående brev blev den 9. september 1943 afsendt af Menig Valdemar Larsen, der på det tidspunkt var interneret i Nyborg. Brevet er sendt til hans mor i Svendborg.

Den 29. august 1943 var der kampe ved Hotel Nyborg Strand og vandrehjemmet i Nyborg – de to steder, hvor soldaterne fra Prinsens Livregiment var indkvarteret. Ligeledes var der kampe ved havnen, hvor der befandt sig flere mindre danske flådefartøjer.

Kampene førte til tab på begge sider, og voldsomme ødelæggelser på både Hotel Nyborg Strand og vandrehjemmet. Trods ødelæggelserne blev de danske soldater indledningsvist interneret her. Omkring den 5. september 1943 blev officererne overført til internering ved Hindsgavl ved Middelfart, den 10. september 1943 blev de menige ført til internering ved Kerteminde.   

Tekstsiden af brevet. Fotokilde: Niels Jul Larsen
Valdemar Larsen til venstre. Årstal ukendt. Fotokilde: Niels Jul Larsen
Forside af brevkort. Fotokilde: Niels Jul Larsen