01/02/2023

Illegalt blad: Giv Agt

Det illegale blad Giv Agt blev i perioden marts-maj 1944 udsendt i Svendborg. I alt blev der udsendt fire udgaver af Giv Agt i oplag, der lå mellem 250-400 eksemplarer. Bladet indeholdt bl.a. nyhedsstof fra Information og var på fire sider. Samlet blev der produceret 1.200 eksemplarer, hvoraf et mindre antal blev videredistribueret til Jylland.

Giv Agt blev nedlagt efter det fjerde blad, da gruppen bag blev optaget af andet illegalt arbejde. Et af gruppemedlemmerne blev senere dræbt af tyskerne.

Kilde: Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945.

Giv Agt udsendt den 26. maj 1944. Fotokilde: Frihedsmuseet