17/02/2023

Opslag fra Odense

Fra Lars Larsen, som har forfattet flere bøger om danskere i tysk tjeneste og står bag hjemmesiden Frikorpsdanmark.dk, der har jeg modtaget de nedenstående opslag og en enkelt avisspiseseddel. Alle med fynsk relevans.

Bekendtgørelse fra Odense i forbindelse med befrielsen. Fotokilde: Lars Larsen
Opråb relateret til den proteststrejke og siden generalstrejke, der fulgte i kølvandet på tyskernes arrestation af politiet i Odense. Fotokilde: Lars Larsen
Spiseseddel fra Fyns Social-Demokrat fra besættelsens sidste dage. Fotokilde: Lars Larsen
Bekendtgørelse om passérsedler. Fotokilde: Lars Larsen