31/05/2023

Foto af Ejnar Hedam Hansen

Det nedenstående billede af Ejnar Hedam Hansen stammer sandsynligvis fra tiden efter befrielsen. Ejnar var aktiv i modstandsarbejdet omkring Nyborg, og blandt andet involveret i jernbanesabotage og modtagearbejde.

Ejnar Hedam Hansen. Fotokilde: Den sydfynske modstandsbevægelse (nedlagt hjemmeside)
Den følgende korte introduktion til hans virke i modstandsarbejdet, er ordret taget fra de mindeord, der blev bragt over ham i Fyens Stiftstidende den 6. maj 2013.

"... Det var også atletikken, hvor Mogens Nielsen var en af frontfigurerne, der fik Ejnar med i modstandsbevægelsen sammen med andre atletikkammerater midt i 1944. De var begge ved Livgarden, da tyskerne besatte Danmark.

Under modstandsarbejdet i Nyborg var Ejnar med ved våbenmodtagelse flere steder på Østfyn, blandt andet det første ved Lykkesholm Gods. Han deltog i jernbanesabotagen ved Ullerslev og sprængningen af drejeskiven ved DSB-remisen i Nyborg. Først i april 1945 måtte han gå under jorden, da Gestapo forsøgte at arrestere flere modstandsfolk fra byledelsen.

Efter befrielsen var Ejnar leder af specialgruppen, som var motoriseret og kunne bruge alle våbentyper og skulle klare alle opgaver efter 5. maj 1945."