31/05/2023

Foto: Redigering af Trods Alt

Det nedenstående billede viser Alex Petersen, Alfred Lunde og Petra Petersen under arbejdet med at redigere Trods Alt, Alex og Petra var gift. 

Trods Alt blev blev udgivet af DKP i Odense fra 1942 og frem til besættelsens afslutning.

 Alex Petersen, Alfred Lunde og Petra Petersen. Fotokilde: Odense Stadsarkiv