10/05/2023

Organisation »T« - en kraftpræstation

Den nedenstående artikel blev bragt i apriludgaven af Gestapofangen-Pigtraad i 1990. Artiklen er skrevet af Kristian "Hever" Hansen.

I forhold til den originale artikel er enkelte forkortelser blevet rettet til, da de fremstod meningsforstyrrende.

Illustration fra artiklen. Fotokilde: Gestapofangen-Pigtraad
Planlagt for at hjælpe de allierede.

Med henblik på en eventuel invasion på Danmarks vestkyst beordrede modstandsbevægelsens fynsledelse i efteråret 1944 oprettelse af organisation »T«. (»T« = teknisk afdeling).

Organisationens opgave var at skaffe forplejning, sanitet, kørsel m.v. til en partisanhær, der på en given ordre fra de allieredes hovedkvarter, SHAEF , skulle falde de tyske militære enheder, som befandt sig her i landet, i ryggen og indlede egentlige kamphandlinger i forbindelse med de allierede styrker.

Erfaringen fra Frankrigs befrielse skulle nu overføres til danske forhold. Modstandsstyrkerne i Odense-området talte på daværende tidspunkt 2.100 mand. En sådan undergrundshær kunne ikke gå i kamp uden at være i besiddelse af de hjælpemidler af sanitær-, transport- og forsyningsmæssig art, som hører til enhver militær enhed.

Dertil kom, at en del af vore styrker allerede var i kamp som sabotører og modtagerhold (nedkastning). Der skulle skaffes depoter og lagerplads til de store mængder materiel, der blev samlet, såsom benzin og generatorbrænde til de illegale vogne, til modtagelse, fordeling og udrykninger, og var en absolut nødvendighed.

De mange og svære problemer blev løst, og i løbet af få måneder blev der truffet aftale med læger, sygeplejersker, vognmænd, benzinforhandlere med lagerplads, teknikere af enhver art, og over hele Fyn stod en skare hjælpere parat til at udføre netop den del af opgaven, der var blevet dem pålagt.

Hos fabrikant Brinch, Jagtvej 66, blev der oprettet kontor for organisation »T«. Stedet var i forvejen stærkt belastet. Her mødtes Byledelsen nogle gange. Det var hjemsted for »Trods Alts redaktion og DKPs illegale lokale ledelse samt »K« gruppeledelse.

Alligevel holdt stedet frem til 5. maj 1945. I vinteren 1944/45 tog arbejdet inden for »T« fart, og et stort antal mennesker, der efterhånden levede under jorden, kunne trække af de goder, »T«’s opbygning kunne tilbyde - det være sig logier, madsteder, tøj eller familie--problemer m.m.

»T«’s organisation udviklede sig og gjorde det muligt at føre partisankrig efter alle kunstens regler. Hvad disse specielle opgaver gik ud på, får man begreb om ved at se på de beredskabslagre, der efterhånden hobede sig op i vore skjulte lagre:

 • 500 hl. generatorbrænde
 • 19.000 l benzin
 • 20 svin a 150 kg
 • 1.300 kg tørrede grønsager
 • 2.500 kondenseret mælk
 • 2.000 kg kødkonserves
 • 1.200 kg gule ærter
 • 1.200 kg byg- og havregryn
 • 8 sække sukker
 • 5 sække salt
 • 250 kg kødekstrakt
 • 50 td. kartofler
 • 30 akkumulatorer/motorcykler
 • 20 akkumulatorer/biler
 • 250 kg motorolie
 • 2.500 enkeltmands-forbindspakker, sårsprit, jod, gazebind, vat og plastre m.v.

Tøjdepot
 • Over 50 mennesker blev forsynet med tøj, fortrinsvis folk under jorden

Sengedepot
 • Senge til 175 sårede modstandsfolk og civile. Dalum kommune 50 sengepladser til rådighed. Odense Husmoderforening 35. Frk. Haslevs klinik 25

Madvare og materieldepoter blev oprettet hos:
 • Købmand Viggo Wills, Jens Benzonsgade
 • Købmand Kaj Andersen, Billesgade
 • Købmand M. Thornhøj Andersen, Nyborgvej
 • Købmand H.C. Mortensen, Palnatokevej
 • Mejeriet Sanderum (mælk)
 • Mejerigården (ost og mælk)
 • Camillus Nyrop (forbindssager)
 • Upta A/S Skibhusvej (tørrede grønsager)
 • Schiøler Christensen, Nørregade (papir-tryksager)

Rådgivende ved indkøbene, husholdningskonsulent, frk. Ellen Kjeldstrup, Jagtvej, der havde udformet bespisningsplanen for 2.500 mand i 8 dage.

Vognparken
 • Til daglig disposition 7 lastvogne - 3 personbiler

Garager
 • Entreprenør Niels Johansen, Skibhusvej 1 stk.
 • Charles Præsterud, H.C. Andersensgade 58, 2 stk.
 • Vognmand Kirkegård, Nørrebro 132, 1 stk.
 • Vognmand Jensen, Sct. Jørgensensgade, 1 stk.
 • Vognmand I. Hansen, Henriettelyst, 2 stk.
 • Vognmand Sundahl, Skibhusvej, 1 stk.
 • Grands Garager, 1 stk.
 • A. Madsen, Dalumvej, 1 stk.

Beredskab
 • 25 lastvogne, 30 motorcykler og 15 lægebiler udgjorde forbindelsesdelingen. Kaserneret Katedralskolen 5. Maj 1945

Lazaretter. Lægestab
Internt.
 • Dr. Svend Hindse Nielsen
 • Dr. Svend Damkilde
 • Læge Einar Kruse, Fynsledelsen.
 • Læge Føns Henriksen
 • Læge B. Boie
 • Læge Hans Junker
 • Læge Peter Kaae
 • Læge Gunnar Boye
 • Læge Poul Christens, Dalum
 • Læge Hølund, Odense Sygehus
 • Læge Spotoft, Odense Sygehus

Lazaretter. Lægestab
Eksternt.
 • Overlæge Nannested, Ringe
 • Dr. M. Askholm, Ringe
 • Dr. Axel Hole, Ferritslev
 • Dr. Axel Høher, Verninge
 • Dr. Knud Agner, Dræby
 • Dr. Th. Olesen, Søndersø
 • Dr. Carl Schondel, Kerteminde
 • Dr. Poulsen, Langeskov
 • Dr. Ingerslev, Søhus
Lægestabene havde kontakt til hver en læge, der kunne tilkaldes, hvis forholdene krævede det. Lægestabene rådede endvidere over hver en sygeplejerske. Dertil 10 i reserve. Leder af sygeplejerskegruppen var Inge Rasmussen, Smedevænget 19. 
Knyttet til lægestabene var desuden:
 • Apoteker Graugaard, Dalum Apotek
 • Cand.pharm. Jacobsen, Kerteminde Apotek

Samaritter
 • 35 damer med eksamen. Leder fru Møller, Roersvej. Odense Samariterkolonne. Arbejdernes Samaritterforening

Teknisk personale
 • Maskinmester Oldenborg, Odense El-værk
 • Formand Sv. Holst
 • Chauffør Chr. Reinholdt. Spritfabrikkerne
 • 2 slagtermestre

Lager
 • Benzinlagre, pumper, akkumulatorer m.v.
 • Spritfabrikkerne, Nørregade

Kørselskontor
 • A.B.C. Budcentral, H.C. Andersensgade 58
 • Ledere: Ejler Gullitz og Børge Jensen (»Bøje«)

Reparationsværksted
 • Autoforhandler E.M. Jensen, Kochsgade

Systue/Tøjdepot

 • Fabrikant J. Brinch og hustru, Jagtvej 66
  Syede 1.500 armbind. Bæreposer til K.gr.ammunition

Tryksager

 • Poul Søndergaards Bogtrykkeri, Vestergade 

Lager:
 • Bogbinder Niels Rasmussen, Smedevænget 19
  (Pjecer, passersedler, kartotekskort, nummerplader m.v.)

Ingen kunne vide, om alt dette ville komme til at fungere i praksis. Den tyske general Georg Lindemann (Pyromanen) havde i sin forholdsordre til de tyske tropper bekendtgjort »Kamp til sidste patron«. Dertil kom, at mostandsbevægelsen havde ansvar for 20.000 flygtninge, der befandt sig på Fyn.

Som det gik, blev vi alle skånet for voldsomme begivenheder med store tab til følge. Maddepoterne gik til flygtningeadministrationen. Den menneskelige humanisme sejrede over ondskaben.

Modstandsbevægelsens folk havde ikke mistet deres menneskelige værdighed, men sejrede også moralsk og etisk over de tyske forbrydere. Tak til alle, som har bidraget til hele dette kæmpemæssige apparat, der kom til at hedde organisation »T«.

En særlig tak til drivkraften og organisatoren i hele projektet, kasserer Valdemar Jacobsen, »Anton«. »Anton« var en stille og beskeden mand, som anonymt gik rundt og på sin stille og sindige måde fik tingene op at stå. En fremragende organisator med et klart overblik. »Anton« nyder sit otium hos sin søn, fjernt fra offentlighedens søgelys, på en stille villavej i det sydlige Odense.