14/06/2023

Harri Lundsfryd Jensens lærebog

For et stykke tid siden blev min bogreol beriget med denne Lærebog for orlogsgaster.
Harri Lundsfryd Jensens lærebog for orlogsgaster.
I fynsk sammenhæng er den interessant fordi den tilhørte Harri Lundsfryd Jensen fra Middelfart. Hvis efternavnet virker bekendt, så er det nok fordi han var farfar til den nuværende Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Harri Lundsfryd Jensen blev ifølge hans egne indtegninger i bogen indkaldt den 2. august 1943. Altså ganske kort før samarbejdspolitikkens ophør og Operation Safari, hvor den tyske værnemagt afvæbnede den danske hær og marine.
Harri Lundsfryd Jensens indskrevne oplysninger i bogen. 
Som eksercerskole har Harri skrevet Fyn. Mit bud er, at der er tale om kasserneskibet Fyen, der i august 1943 lå ved Holmen i København, hvor flåden holdt til. Dette har jeg efterfølgende fået bekræftet af Harris datter Birthe.

Fyen var oprindeligt en fregat, men blev omkring 1907 taget i brug som kasserneskib. Der var plads til 600-800 mand på skibet. Enkelte af disse har Harri fået til at skrive navn og adresse ind på de sidste sider i lærebogen.
Nogle af de navne og adresser, der er indskrevet i bagerst i lærebogen.
Som orlogsgast har Harri skulle tilbringe tre måneder ombord. Tiden på eksercerskole blev under besættelsen hævet fra tre uger til tre måneder, da der grundet tilstandene blev stillet større krav til orlogsgasterne.

Knap fire uger efter Harris indkaldelse rykkede tyske tropper om morgenen den 29. august 1943 ind på Holmen. Flåden sænkede en del af deres egne skibe, dog ikke Fyen. De indkvarterede på Fyen havde tilbragt natten i et beskyttelsesrum på Holmen. Enkelte havde dog tilbragt natten ombord, så da tyskerne rykkede ind om morgenen begyndte de at kaste eksercerskolens geværer overbord.
Fyen liggende bag et sænket Peder Skram. Fotokilde: Rigsarkivet.
I forbindelse med de kamphandlinger, der fandt sted på Holmen den 29. august, blev en mathelev og en værnepligtig, der var indkvarteret på Fyen dræbt. Den værnepligtige, Ove Kaj Rasmussen, stammede fra Odense.

Efter at have tilbragt dagen samlet under fri himmel, blev de indkvarterede på Fyen i løbet af eftermiddagen også interneret på Fyen sammen med besætninger fra de sænkede skibe. Ca. 600 mand i alt. De blev sendt hjem midt i oktober 1943.

Jeg kender ikke Harri Lundsfryd Jensens historie, men det ovenstående er noget af det, jeg formoder, at han har set og oplevet i sin tid på Holmen. 
Nogle af de navne og adresser, der er indskrevet i bagerst i lærebogen.
Nogle af de navne og adresser, der er indskrevet i bagerst i lærebogen.
Bemærkning: I en tidligere udgave af artiklen, der er det usikkert om Harri Lundsfryd Jensen var på Holmen. Dette er blevet bekræftet af hans datter Birthe Lundsfryd Trapp, og teksten er blevet rettet til.