21/06/2023

Likvideringen af Bent K. Olsen

Odenses første likvidering i 1945 fandt sted på en sidegade til Skibhusvej.

Det var samtidig den første likvidering, der blev udført af Tonnygrupperne.

Walthergruppen var blevet opløst i midten af januar og den 18. januar, var de seks mand, der skulle med fra Walthergruppen til Tonnygrupperne blevet orienteret om omorganiseringen.

Bredstedgade 14, maj 2023.

Den 19. januar havde medlemmer af Tonnygrupperne (antallet varierer i forhold til kilder) taget plads i nærheden af Bredstedgade 14. Det er dog sikkert, at Evald Byrsing (Slagteren) og Hans Henning Jensen (Store Peter) var i blandt dem. Begge var gruppeførere i Tonny-grupperne, men samarbejdede på tværs af grupperne om flere likvideringer.

Målet var den 20-årige repræsentant Bent K. Olsen.

Telefonaflytningen af Husmandsskolen havde opsnappet, at han ville være at finde her. Igen varierer kilderne, men da hans tilstedeværelse var blevet opdaget ved telefonaflytning, virker det sandsynligt, at han var grundet en aftale med tyskerne. En anden kilde fortæller, at han var på adressen for at besøge sin svigerfar – heller ikke usandsynligt, da han forlod adressen sammen med sin kæreste.

Bent K. Olsen var interessant for modstandsbevægelsen, da han var stikker og meddeler for Gestapo. I den ”dødsliste” Kristian ”Hever” Hansen udarbejdede efter besættelsen, der optræder Kriminalrat Hermann Sieh ud for hans navn.  

Følg Fyn under besættelsen på Facebook - klik her.

Hermann Sieh. Fotokilde: Odense Stadsarkiv

Hermann Sieh var ansat hos Gestapo på Husmandsskolen og deltog i forhør og arrestationer af modstandsfolk, og har altså haft kontakt til flere stikkere. Blandt andet også Harriet Strey, der blev likvideret i sit hjem på Middelfartvej i februar 1945.

Da de deltagende modstandsfolk får at vide, at det er Bent K. Olsen, der skal likvideres. Der beder Evald Byrsing (Slagteren) sig fritaget for at skyde, da det går op for ham, at Bent K. Olsen er en gammel skolekammerat - men han tager med for at identificere ham.

Hans Henning Jensen står tættest på opgangen, Evald Byrsing dækker lidt derfra.

Da Bent K. Olsen forlader opgangen får Hans Henning Jensen hurtigt bekræftet, at han er den rigtige. Bent K. Olsen opdager hurtigt, at den er gal. "Jeg så ham, og han så mig” fortæller Evald Byrsing i et interview i 1999, men flere skud i hovedet på Bent K. Olsen dræber ham på stedet. Kilderne varierer, hvor vidt sker ud for opgangen eller i opgangen.

Tilbage står den rædselsslagne kæreste og modstandsfolkene.

Ingen kilder dækker, hvad der sker efterfølgende. 

Tre dage senere, den 22. januar 1945 stod Tonny-grupperne bag likvideringen af Karl Kristian Madsen.

Omtale i Fyens Stiftstidende den 20. januar 1945. Fotokilde: Fyens Stiftstidende
Omtale i Trods Alt fra Februar 1945.