22/05/2024

Melding fra Politikommandøren

Et par eksempler på de meldinger, der blev givet fra politikommandør Poul Kjalke ud til de fynske politistationer i tiden efter befrielsen. 

Teksten står afskrevet efter meldingen. Meldingen kan gøres større ved at trykke på den.
Fotokilde: Rigsarkivet.

"Afskrift

Melding til samtlige Polikredse paa Fyn samt Rudkøbing.

Det meddeles herved, at Pistoler, de arresterede er i Besiddelse af, vil kun beslaglægges og udleveres til politistyrken.

Der skal føres en Fortegnelse over de saaledes beslaglagte Pistoler, lige Rapporten om de paagældende Personer skal forsynes med Paategning om det passerede.

POLITIKOMMANDØREN FOR FYN m.v., den 19. maj 1945.

Kjalke."

Fotokilde: Rigsarkivet.

"Afskrift.

Melding til samtlige Politimestre og Politiledere paa Fyn undtagen Odense.

Der bedes jævnligt foretaget Hotelrazziaer med Henblik paa Spørgsmålet om Tilstedeværelsen af mistænkelige Personer.

POLITIKOMMANDØREN FOR FYN m.m., den 23/5 1945.

Kjalke.
"