01/05/2024

Regler for Behandling af Fanger

På Rigsarkivet findes der en kasse, der indeholder retningslinjer, meddelelser m.m. fra Odense Politi i tiden efter befrielsen.

Blandt retningslinjerne er de viste "Regler for Behandling af Fanger, som er indsat i Arresthuset sigtet for landsskadelig Virksomhed m.m.", der primært fortæller om, hvad fangerne må og ikke må få udefra.

De to sider lå sammen i kassen, men bemærk at de har forskellige datoer.
Side 1. Fotokilde: Rigsarkivet.
Side 1.
Odense Arresthus

Telefon 108 Odense, den 24/5 1945.

Til

Politikommandøren.

Efter Anmodning fremsendes hoslagt et Eksemplar af Regler for Behandling af Fanger, som er indsat i Arresthuset sigtet for landsskadelig Virksomhed m.m.

Arrestforvarer.
Side 2. Fotokilde: Rigsarkivet.
Side 2.
Odense Arresthus

Odense, den 15/7 1945.

Telefon 108

Regler for Behandling af Personer, som er indsat i Arresthuset sigtet for landsskadelig Virksomhed m.m.

1. Ekstraforplejning og andet spiseligt, saasom Bolcher, Frugt o.l. kan hverken købes af eller indbringes til Fangerne.

2. Fangerne maa ryge under Gaardtur, og der kan derfor indleveres til dem: Cigarer, Cigaretter, Tobak og Skraa.

3. En Biblioteksbog udleveres Fangen hver 14. Dag. Indlevering af Bøger, Uge- & Dagblade, Spillekort o.l. er ikke tilladt.

4. Kvindelige Fanger maa faa indleveret mindre Haandarbejder.

5. Rent Tøj kan indleveres til Fangerne een Gang om Ugen. Ligeledes maa Fangerne modtage nødvendige Toiletartikler.

6. 1 Brev paa 20 Linier maa modtages og afsendes hver 10. Dag.

7. Besøgstilladelse meddeles kun, naar det drejer sig om vigtige økonomiske Forhold eller Dødsfald, hæftig Sygdom o.l. i den paagældende Fanges nærmeste Familie.

Mindre Fotografier uden Ramme af Hustru, Børn og Forældre maa indleveres til Fangerne.

Arrestforvarer.