17/01/2022

Beretning fra Faaborg i februar 1945

Det nedenstående er et uddrag fra bogen ”Natten der varede otte dage”, der tager afsæt i nedkastninger over hele landet natten mellem den 21. februar og 22. februar 1945.
 
De omtalte hændelser i uddraget starter den fredag den 23. februar 1945. A. Toftager, der fortæller, er Alf Toftager, der senere blev borgmester i Fåborg.

I Horne ved Fåborg var 11 personer blevet arresteret, og mens den tyske aktion foregik, havde man i Fåborg diskuteret, om modstandsbevægelsen skulle gribe direkte ind. Det undlod man, men i løbet af fredagen gik der bud rundt til 20-30 mand om at møde ved Nakkebølle sanatorium, så snart det blev mørkt. A. Toftager fortæller følgende om, hvad der videre skete:

”Vor sidste lastvognschauffør, vognmand Victor Neldeberg, var også mødt med sin store lastvogn. Vi læssede samtlige containere på vognen og under eskorte af maskinpistolbevæbnede grupper foran og bagved kørte vi våbnene ud vest for Aastrup, hvor vi overtalte en husmand til at overlade os sin ejendom. Under transporten skete der det uheld, at den ene bagring eksploderede, netop som lastbilen kørte ned ad vejen til ejendommen. Vi var derfor nødt til med hest og vogn at køre containerne til huset. Det bør fremhæves, at grev Lennart Ahlefeldt var meget aktiv i disse dages arbejde, som for øvrigt alle andre, der deltog i det.

Da vognmand Neldeberg kørte hjem til Vester Hæsinge, blev han standset af tyskerne og beskudt, og han og to andre fra Faaborg, der var med i bilen, måtte flygte ind i skovene ved Trente Mølle. Først efter et par dages vandren omkring nåede de tilbage til Faaborg. Det var lagerforvalter Jacobsen og støberiarbejder Chr. Madsen, der kom ud for denne tur.

Da vi var færdige ved Nakkebølle, kørte Thorsen og jeg gennem Vester Aaby mod Korinth, men da vi ved Korinth mærkede aktivitet på vejene, kørte vi hurtigt af biveje til Faaborg, hvor vi skjulte vognen ved et sommerhus på Svendborgvej. I løbet af natten blev Faaborg spærret af tyskerne, og der foretoges adskillige arrestationer i byen. Det varede dog ikke længe, før tyskerne løslod enkelte af dem fra Horne og Fåborg. Det lykkedes os i løbet af søndagen, at få pakket våbnene ud og fordelt i området øst for Faaborg. Det var en stor hjælp for os, at vi i løbet af natten fik fat i et par hestevogne.

En udløber af denne razzia medførte Lennart Ahlefeldts arrestation og senere henrettelse, og det blev nødvendigt for os igen at flytte våbnene, da han var vidende om, hvor de var. Efter denne aktion fra tyskernes side blev lagerforvalter Jacobsens hus sprunget i luften. Det samme var tilfældet med malermester H.P. Hansens hus ved korsvejen, gdr. Jacobsens ”Sønderhjørnegården”, Neldebergs hus i Vester Hæssinge, samt ejendommen ved Nakkebølle, et sommerhus ved Nav og spejderhytten ved Øresøen samt en garage tilhørende direktør Brønner.”
Billedet er af byledelsen i Faaborg fra Arkiv.dk. I følge billedteksten på Arkiv er det Alf Toftager i midten, jeg er dog ret sikker på, at Alf Toftager er herren i det sorte jakkesæt. Ret mig gerne, hvis jeg tager fejl. Herren længst til venstre på billedet er Frants Jørgen Hvass, der senere skrev "Mænd i sorte kapper" om modstandsbevægelsen i Faaborg.