18/01/2022

Himlen over Langeland.

I løbet af besættelsen faldt der flere gange bomber over Langeland, ligesom der ved flere tilfælde blev kastet miner over øen.

Forklaringerne på, hvorfor de allierede flyvere befandt sig over Langeland er flere, men de allierede fly var flittige til at kaste miner i farvandet mellem Langeland og Lolland, for genere den tyske skibstrafik mest mulig. Samtidig brugte man ved bombning af mål i det nordtyske ofte en rute, der gik over Danmark. Således kunne man flyve uopdaget hele vejen over Nordsøen og på den måde mindske tiden, hvor man var i de tyske meldeposter og radarers søgelys.

Der findes også flere forklaringer på, hvorfor flyene kastede deres last over Langeland. Nogle har været ude af kurs, og troet, at de droppede deres bomber det rigtige sted, andre har haft træfninger med tyskerne og haft behov for at kunne komme væk i en vældig fart, og derfor droppet deres last for at mindske flyets vægt.

Under en minelægningsoperation den 8. august blev der dog bevidst kastet to bomber ved Kædeby Has, der ligger nordvest for Humble. 12 Hampden fly var omkring midnat kommet ind via en rute, der havde udløst beskydning fra flakbatterier ved både Svendborg og Korsør. Ved Kædeby Has blev de to bomber kastet mod et oplyst mål, der af flyets besætning blev antaget for at være et skib, men som i virkeligheden nok har været et dårligt oplyst hus. Ingen personer kom til skade ved bombninger, men med 200 meter fra bombekraterne til nærmeste beboelse, kunne det nemt være gået galt.

Flytrafikken over Langeland resulterede også i flere nedskydninger, både af natjagere og flakbatterier. Det afbillede Stirling fly nødlandede 11. oktober 1942 ved Siø. Flyet og dets syv mand store besætning havde været på minelægningsoperation i Østersøen og formodes på tilbagevejen, at være blevet ramt af en tysk natjager. Lidt før midnat nødlandede flyet syd for den vestlige del af Siø. Da flyet ramte vandet drejede det rundt og lå efterfølgende modsat flyveretningen. Ved nedslaget blev flyets bombekaster, Sergent Joseph Curle, dræbt. Joseph Curle blev den 14. oktober begravet på Assistens Kirkegård i Odense, bl.a. i overværelse af to af de overlevende fra flyets besætning. Han er en af de 22 allierede flyvere, der i dag ligger begravet på kirkegården.

I 2019 fjernede søværnet bomber fra et B-24 fly, der lå ud for Kjeldsnor Fyr på Sydlangeland, og tidligere i år var søværnet på jagt efter et andet B-24 fly, der skulle ligge i samme område. De to fly kolliderede, da de den 20. juni 1944 kom under beskydning på vej til et dagsangreb på Politz. Det ene fly blev ramt af flakbatteriet ved Kjeldsnor, hvorefter piloten mistede kontrollen med sit fly og kolliderede med det andet. Kun tre af de tyve besætningsmedlemmer overlevede. Så selv om bombekraterne i dag er udviskede, så er der stadig spor fra de allieredes flyvninger over Langeland under besættelsen.

Rapporten om flyene fra Statens Civile Luftværn lyder således:

”2 amerikanske bombemaskiner er i dag styrtet ned ca. 1000 m øst for Kjeldsnor fyr i Langelandsbæltet. 5-6 personer sprang ud i faldskærm og gik ned på vandet. Der blev foretaget eftersøgning, dels af et tysk vagtskib, dels af motorbåde fra Bagenkop og dels af en robåd udsendt fra Kjeldsnor fyr. Endvidere deltog i eftersøgningen en tysk hurtigbåd, der kom til stede. Den ene fiskerbåd indbragte til Bagenkop en amerikansk flyver, der blev afleveret til den tyske værnemagt. Den pågældende blev tilset af læge Larsen, Tryggelev. Ambulancen, der var tilkaldt, blev sendt tilbage, da værnemagten modsatte sig indlæggelse på dansk hospital. 2 andre flyvere og liget af en tredje blev opsamlet af et tililende stenfiskerfartøj, og fra dette blev såvel flyverne som liget bragt over i hurtigbåden. Eftersøgningen forsattes til kl. 11.30, men yderligere blev ikke set eller reddet fra dansk side.”

Rapporten var underskrevet ”Rasmussen, politiassistent.

Jeg er en smule overvældet af, hvor meget aktivitet, der var været over Langeland, og hvor ofte det har kunne mærkes på øen. Minimum 10 gange er der blevet kastet bomber på Langeland, minimum 3 gange er der blevet kastet miner over selve øen og mindst 16 gange er der drevet allierede flyvere i land ved de langelandske kyster. Det virker umiddelbart voldsomt på et geografisk afgrænset område af Langelands størrelse. Det er i hvert fald mere end jeg havde forventet, og virkelig interessant at læse om.

Vil du læse mere om bomberne på Langeland, så kan denne øjenvidneberetning anbefales- ligeledes er bogen ”En dråbe i havet – Langeland under den 2. verdenskrig” virkelig anbefalelsesværdig.

Vraget af Stirling nr. 9190, 218 sq. der nødlandede ved Siø. Nødlandingen skete 11.10.1942. Fotokilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.

Vraget af Stirling nr. 9190, 218 sq. der nødlandede ved Siø. Nødlandingen skete 11.10.1942. Fotokilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.

Det nødlandede bombefly Stirling MK 1 nr. 9190, der nødlandede ved Siø. Fotokilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.

Det delvis oversvømmede cockpit i Stirlingflyet MK I nr. R 9190, der styrtede ned ved Siø 11.10.42. Kilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.