03/05/2022

Odense, den 3. maj 1945

Det lå i kortene, hvilken vej vinden blæste, da krigen nærmede sig sin afslutning. Hvor langt fra eller tæt på man var fra freden den 3. maj 1945, kunne ingen dog med sikkerhed vide. Alligevel kunne de nedenstående udklip findes i dens dags udgave af Fyens Stiftstidende. 

Her mere end antydes det, at freden er på vej - både i en artikel og i en annonce. Jeg har i aviserne, jeg har set fra dagene op til befrielsen ikke set lignende stykker, der på samme måde omtaler den forestående fred. Men om den tyske censur på dette tidspunkt ikke længere har været i funktion, eller om de har fået lov til at gå igennem, fordi de trods ikke omtaler tysk nederlag - det skal jeg lade være usagt. 

En anden hændelse i Odense 3. maj 1945 mere end antyder, at man antog freden var på vej. Den dag mødtes to repræsentanter for værnemagten - den næstkommanderende og hans adjudant - med to repræsentanter for Fynsledelsen ved Fruens Bøge bag zoologisk have. Mødet skete på tysk foranledning, og begge parter mødte op med bevæbnet følge som beskyttelse. 

'Mødet er blandt andet beskrevet i bogen "Modstandsmanden Tonny fra Odense".

"...På få skridts afstand blev der forhandlet om, hvordan modstandsbevægelsen og den tyske værnemagt skulle opføre sig i tilfælde af kapitulation eller krigshandlinger. Følgende blev aftalt:

Kommandanten ville kalde alle tyske soldater stationeret i Odense og omegn ind på kasernen, og så ville han ellers forholde sig passivt, indtil de allierede kom frem, så han kunne overgive sig til dem. Til gengæld ville modstandsbevægelsen undlade at angribe de tyske soldater eller på anden måde hindre kommandanten i at gennemføre sin aktion."

Meddelelsen om befrielsen kom som bekendt den følgende aften.

Artikel fra Fyens Stiftstidende den 3. maj 1945.
Annonce fra Fyens Stiftstidende den 3. maj 1945.