30/11/2022

Valdemar Petersens legitimationskort

Fotokilde: Frihedsmuseet

Det ovenstående er legitimationskortet for installatør Valdemar Petersen, der den 19. februar 1945 blev clearingdræbt i sin forretning på Middelfartvej 55, Odense.

Drabet på ham er starten på et blodigt døgn i Odense, hvor Peter-gruppen havde besluttet at likvidere otte personer. Drabene var en del af den modterror, der efter ordre fra Berlin blev påbegyndt i februar 1945.

Fire unge læger blev dræbt ved nakkeskud foran deres boliger på Kløvervænget 12b, dertil kom konsul G. Christgau og leder af rednings- og rydningstjenesten under Odense Luftværn, Vagn Tang, der også begge blev dræbt. Det var også planen, at direktøren for Odense Teater, Helge Rungwald, skulle have været likvideret, men han slap væk.

Natten mellem den 20. og 21. februar 1945 forsatte Peter-gruppen deres arbejde i Odense og foretog cirka 15 sprængninger i den indre del af Odense, hvilket blandt andet gik ud over Fyns Tidendes bygning på Fisketorvet.

På Fyns Militærhistoriske Museum kan man købe lydguider til ture man selv tager på. Til cykeltur nr. 4 skrev museets grundlægger O.V. Pedersen denne tekst.

"Den 19. februar 1945 om eftermiddag ankom Horst Issel, Poul Lensing, Paul Apfel, Kurt Heel, Helge Lundquist og Kai Bothildsen Nielsen – alle medlemmer af Petergruppen – til Odense hvor de meldte sig til untersturmführer Dohse, som et par uger tidligere havde overtaget kommandoen på Husmandsskolen. De var sendt til Odense af standartenführer Bovensieben for at foretage hævndrab for de stikkere, som modstandsbevægelsen gennem den sidste måneds tid havde likvideret.

Ordren lød på, at der skulle dræbes 6- 8 personer, blandt hvilke halvdelen skulle være læger, og tillige skulle der sprænges 12-14 ejendomme i Odense centrum, her imellem en avisredaktion og avisens trykkeri.

Men straks ved ankomsten blev Bothildsen Nielsen, Lensing og Heel beordret til at køre ind på Middelfartvej nr. 55 og skyde installatør Valdemar Petersen.

De tre lånte en personvogn på Husmandsskolen, og med Lensing ved rattet kørte de herind og parkerede lige her over for nr. 55. Lensing blev siddende i vognen, medens Bothildsen Nielsen og Heel gik direkte over gaden og ind i butikken, hvor Bothildsen Nielsen spurgte den tilstedeværende mand, - som i øvrigt var ved at læse Fyens Stiftstidende - om han var Valdemar Petersen.

Da denne havde givet et bekræftende svar, skød både Bothildsen Nielsen og Heel 4 - 5 skud i bryst og hoved på manden, hvorefter de kørte tilbage til Husmandsskolen.

Næste morgen klokken 05,30 kørte de alle minus Horst Issel ind på OABS, hvor de skød fire læger, hvorefter de kørte ud til Hunderupvej nr.220, hvor de skød konsul Gustav Christgau, og som slut på morgentjenesten skød de løjtnant Vagn Tang i Gyldenløvesgade nr. 6.

Næste nat sprængte de 12 ejendomme i Vestergade, Kongensgade og Nørregade og sluttelig sprængtes 
Fyns Tidende på Fisketorvet.

Det var heldigvis sidste gang, Petergruppen var på besøg i Odense."

De selvguidede cykelture kan købes her.