23/11/2022

Café Phønix i Nyborg

Meddelelse fra den ledende officer i Nyborg til den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark, der melder, at tyske soldater ikke er ønsket på Café Phønix i Nyborg, da indehaveren har åbenlyse kommunistiske sympatier og ikke ønsker indtægter fra personale tilknyttet værnemagten.