16/11/2022

Dallund Slot

Fotokilde: Rigsarkivet.

Den ovenstående invitation er sendt til Von Hanneken i december 1944 om deltagelse i åbningen af en NS Führungsschule på Dallund Slot ved Søndersø den 10. januar 1945, og før det, morgenmad på Grand Hotel i Odense kl. 13.

Von Hanneken var på dette tidspunkt stadig øverstbefalende for de tyske styrker i Danmark, han blev dog frataget rang og stilling i udgangen af januar 1945.

En NS Führungsschule var et sted, hvor den nazistiske ideologi blev lært. Åbningen sker efter aftale med Von Hannekens NSFO og i enighed med luftvåbnets og marinens NSFO. NSFO står for "Nationalsozialistischer Führungsoffizier" - en officer, der er ansvarlig for læringen af den nazistiske ideologi. 

Dallund Slot blev beslaglagt af tyskerne i september 1944 og var beslaglagt frem til august 1945. På tidspunktet for beslaglæggelsen fungerede slottet som rekreationshjem og tyskerne havde varslet deres beslaglæggelse overfor forstanderinden den 17. marts 1944.

Ved avlsgården, der ligger nærved Dallund Slot, påbegyndte tyskerne i efteråret 1944 bygningen af to 65 meter lange grundmurede barakker. Bygningen af barakkerne blev aldrig bragt helt til ende, alligevel kom de siden til at huse omkring 200 tyske flygtninge, hvilket også er grunden til, at Dallund Slot var beslaglagt i flere måneder efter befrielsen. 

Flygtningelejren ved Dallund var forbeholdt ”vanskelige” flygtninge, der havde begået mindre forbrydelser eller ikke havde kunne finde sig tilrette i andre lejre.

Kilder: Rigsarkivet, Søndersø Lokalhistoriske Arkiv, Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens Amter 1940-45.