07/12/2022

Likvideringen af Christian Karup Christensen

Den 6. april 1945 blev købmand Christian Karup Kristensen likvideret ved sin butik på Dalumvej 21 i Dalum. Christian Karup Kristensen havde i 1942 meldt sig ind i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP og havde ifølge modstandsbevægelsen stukket flere. 
Christian Karup Christensens legitimationskort. Billedkilde: Frihedsmuseet.
I John Larsens bog ”20.000 var Prisen” omtales likvideringen af Christian Karup Christensen.

"Der boede tæt udenfor Odense i Dalum en Handlende, der var kendt som en farlig stikker.

Vi planlagde en Aktion imod ham og besluttede samtidig at forsøge at faa Ram paa nogle af hans ”Kumpaner”. Det var jo sandsynligt, at naar han saa os, at han da vilde ringe til Skolen og rekvirere Forstærkning. Det skulde han have Lov. Vi tog derud tyve Mand og spredte os omkring stedet.

Hensigten var saa at gøre Manden opmærksom paa. At han var i Fare, saa han netop kunde faa Lejlighed til at naa at telefonere efter Hjælp. Saa Vilde vi skyde ham, og naar Hjælpen ankom, skulde den faa en uventet Modtagelse. Egentlig var det nærmest vores hensigt at arrestere ham og saa tvinge ham til at ringe efter Hjælp, men det havde sikkert været vanskeligt at praktisere særlig med Henblik paa det, vi havde for Øje.

Fire Mand gaar vi saa hen til Forretningen. ”Tonny” (Børge Poulsen) og jeg gaar om bagved. Han gaar først. Der ser vi saa en Mand Staa. ”T” siger: Det er ikke ham! Men i det samme tager Manden et spring saa stort, saa jeg aldrig har set Magen til, ned i Kælderen. Saa var det altsaa ham alligevel.

Nu vidste vi, at han fornylig havde købt sig et Jagtgevær netop med Henblik paa et eventuelt Besøg af os. Der var derfor ingen, der følte nogen særlig Lyst til at begive sig ned i Kælderen og paa nært Hold blive skudt i Maven. Det bliver jo et Hul saa stort som en Tallerken. Vi smed saa en Haandgranat ned i hvert Kælderrum og gjorde os klar til at gaa igen. Med idet jeg gaar forbi et Kældervindue, hører jeg en ligge og gispe. Jeg gik saa ned for at finde ham, men det var ikke muligt, at faa Øje på ham. Kælderrummene var ødelagt, det var mørkt og tæt af Støv og Røg. Jeg skød saa i Retning af Lyden ca. 30 Skud. Saa blev alt stille.

Falck blev kaldt derud, men fandt ham først næste Morgen kl. 6."
Fyens Stiftstidende den 8. april 1945.
Information den 9. april 1945
Trods Alt den 30. april 1945.

Dalumvej 21, fotograferet i 1946. Billedkilde: Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.