11/01/2023

Brev fra Erling Iversen

Fotokilde: Gribskov Arkiv
Det afbillede brev blev sendt af Erling Iversen, der kæmpede for SS, hjem til hans ven Knud Hald Pedersen. Erling Iversen var tidspunktet for afsendelsen involveret i kampene omkring Narva i Estland. Til trods for, at krigslykken på det tidspunkt var vendt, så fejler troen på sejr ikke noget.

Bemærk, at i brevet er stednavnene blevet streget over. Man må formode, at det er censuren, der har sørget for, at brevet ikke indeholder oplysninger, der kan afsløre noget.

Erling Iversen stammede fra Årslev, og har tidligere været omtalt på Fyn under besættelsen. Læs artiklen om ham her.

Jeg har efter bedste evne afskrevet brevet. De med XXXXXXX-markerede steder, er der hvor censuren har streget ud.

Østfronten
25-2-1944

Gode ven

Jeg har i dag modtaget dit brev af 30-1. Tusind tak derfor.

Som du jo ved, så ligger vi nu heroppe i XXXXXXX for at hindre russernes fremmarch mod XXXXXXXX.

Sammen med kammerater fra Norge, Holland, Belgien, Estland, Letland og Litauen står vi her i hård kamp mod de bolsjevistiske horder, men det er vor faste tro, at det vil lykkes os at tilintetgøre dem, så at de baltiske lande ikke én gang til skal mishandles under et Sovjetregime.

Mange tapre kammerater har ofret livet til denne sag. For Dannebrog, som i sin tid dalede ned til os XXXXXXX og bragte os sejr, er stadig vort samlingsflag, og vinder Dannebrog vil vi alle sejre.

Jeg sender hermed de bedste hilsner til dig og din familie.

Håber I har det godt.

Skriv snart igen gamle ven.

Hils de gamle bekendte og sig jeg har det godt.

Din ven
Erling

Fotokilde: Gribskov Arkiv

Fotokilde: Gribskov Arkiv