15/03/2023

Restaurant Ambassadeur

Restaurant Ambassadeur, der var beliggende på Nørregade 67 i Odense, var i marts 1943 centrum for en tysk gengældelsesaktion.

Omtalen i Det Politiske. Fotokilde: Det kongelige Biblioteket
I Fåborg-udgaven af det illegale blade Det Politiske kan det læses, at om aftenen, lørdag den 13. marts blev en frikorpsmand så fornærmet over, at der blev afsunget provokerende sange, at det endte med uro, hvor han trak sin pistol (indskudt bemærket, så var han ikke frikorpsmand - se nedenfor).

Historien uddybes i marts-udgaven af det ligeledes illegale blad Trods Alt. Hvor det fortælles, at det er en af den nazistiske ostehandler Thor Nielsens sønner, der er er blevet så formastet over, at to kvinder havde nynnet en melodi, at han havde forsøgt at anholde dem. De to kvinder slap dog væk fra ham, da han var i færd med at telefonere. Herefter kom det til et skænderi med stedets direktør, der endte med at frabede sig hans nærvær.
Forsiden af Trods Alt, marts 1943. Fotokilde: DKPogfrihedskampen.dk
Ostehandleren Thor Nielsen var ligeledes bosat på adressen Nørregade 67, der lå overfor hans osteforretning. Ostehandleren havde tre sønner, hvor de to ældste, Holger og Vagn, var tyske soldater. 

Holger Thor Nielsen tjente i perioden fra den 10. marts 1941 til og med den 20. maj 1943 ved Regiment Germania, og herefter ved Regiment Danmark indtil den 6. oktober 1943. Vagn Thor Nielsen var ved Regiment Nordland.

Det var Holger, der denne aften befandt sig på Ambassadeur. Han befandt sig i Odense for at komme sig, efter at han i efteråret 1942 var blevet såret.
Holger Thor Nielsen. Fotokilde: Fyens Stiftstidende
Aftenen efter, søndag den 14. marts 1943, ankommer der 50-70 tyske soldater (tallet varierer i kilderne) til restaurationen, som kræver at få plads på balkonen. Ingen af soldaterne affører sig deres sidevåben eller lædertøj, og det har senere vist sig, at deres danske kærester havde fået besked på at blive hjemme.

Der bliver afgivet signal med fløjte, hvorefter der affyres skud, bl.a. mod stedets lysekroner og de tyske soldater begynder at kaste borde, stole og service ned i salen, og i hovedet på de danske gæster, hvorefter en systematisk ødelæggelse af Restaurant Ambassadeur påbegyndes, der på få minutter efterlader restaurationen raseret og 10-12 danskere (tallet varierer) må køres på hospitalet.

I efterspillet blev den politifuldmægtige Hans Rasmussen, der på dette tidspunkt var leder af politiet i Odense, kaldt til den tyske kaserne, men forklarede, at han skulle bese skaderne på Restaurant Ambassadeur. Her blev han derfor afhentet af to tyske officerer, der insisterede på, at han tog med til kasernen.

Jeg havde forberedt mig på, at det det var mig, der skulle nedlægge protest mod den skete vandalisme, men det kom til at gå ganske anderledes. Oberstløjtnanten stod stillet op bag sit skrivebord og holdt nu med rivende tungefærdighed den af de lange taler, som jeg i sommerens løb måtte døje. Indholdet var kort fortalt, at den odenseanske befolknings holdning var en fornærmelse mod den tyske værnemagt, og at det skete måtte betragtes som en berettiget retorsion fra værnemagtens side.
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Bemærk skudhullerne. Fotokilde: Odense Stadsarkiv
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling
Restaurant Ambassadeur efter ødelæggelsen. Fotokilde: Frihedsmuseets fotosamling

Kilder: Fyens Stiftstidende, Jyske Vestkysten, Holger Thor Nielsen, Trods Alt, Det Politiske, Jørgen Hæstrup: Krig og besættelse. Odense 1940-1945, Christoffersen: Fyn under fem aars krig.