22/11/2023

Kleiner Wehrmachtsfahrschein

Tysk militærpersonale kunne under besættelsen også rejse med almindelige persontog. Til det formål fik personalet udleveret et ”Kleiner Wehrmachtfahrschein” (lille værnemagtsbillet), der kunne udstedes lokalt af enhederne.

På billedet ses den ene af de to dele. Del 1 tog konduktøren, den anden beholdt man som billet.

Den afbillede billet stammer fra Langeland, hvor den er udstedt på dagen for Danmarks befrielse, den 5. maj 1945.
Kleiner Wehrmachtfahrschein. Fotokilde: Danmarks Jernbanemuseum.