02/03/2022

Sætteriet på Skibhusvej 14

Hen imod slutningen af besættelsen var det en kort overgang et illegalt sætteri i en lejlighed på Skibhusvej 14. Her satte typograferne Robert Brabæk Andersen og Oscar Hansen det illegale kommunistiske blad Trods Alt og et enkelt nummer af Land og Folk op – det til trods for at Robert Brabæk Andersen ikke var kommunist

Der findes ikke mange beskrivelser af trykkeriet, og de involverede hører mestendels heller ikke til blandt de mest veldokumenterede figurer i den lokale modstandsbevægelse, så det er stærkt begrænset, hvor meget denne korte fortælling går i dybden. Men da det er en del af Skibhuskvarteret besættelseshistorie, synes jeg, at den er vigtig at få med.

Trods Alt var i perioden op til skiftet til Skibhusvej blevet sat op i en lejlighed på Enghavevej – en sidegade til Hjallesevej. Her begyndte jorden dog at brænde og sætteriet måtte flyttes. Valget faldt på Skibhusvej 14. En adresse, der hidtil var blevet brugt af Villy Iversen, der arbejdede under dæknavnet Frede. Han havde et par værelser i lejligheden som har brugte som tilflugtssted. Villy Iversen var kommunist og jeg formoder, at det er på den måde, at adressen er kommet i spil.
Billedkilde: Affotografering fra bogen "Det bly, der blev til skrift..."
Sættekasser, skrift m.m. til sætteriet blev skaffet fra Andelsbogtrykkeriet, hvor de folk, der stod for sætningen af det ligeledes illegale blad Frit Danmark havde deres daglige gang. En sættekasse med overkasseskrift blev dog fremskaffet af kommunisterne selv. Arbejdet var fordelt således, at der kun var én tilstede af gangen. Da Oscar Hansen havde nattearbejde ved kystsikringen, passede det med, at han arbejdede i dagtimerne, mens Robert Brabæk Andersen arbejdede med at sætte om aftenen.

Kontakten til kommunisterne blev formidlet af deres kontaktpersoner Albert Lunde og Kaj Hansen, der leverede manuskripter til det, der skulle sættes. Både Albert Lunde og Kaj Hansen var aktive i den kommunistiske del af det lokale modstandsarbejde, og Kaj Hansen var desuden medlem af Frihedsrådets lokalkomité for Odense.

Trykningen af bladene varetog Poul Østergaard i sin fars trykkevirksomhed. Satserne fik han overbragt af Albert Lunde. Trykkeriet foregik om natten, og da hans far absolut ikke måtte vide noget om de natlige ugerninger, krævede det hver gang en intens rengøring efter endt arbejde.

Det var også Albert Lunde, der den 2. maj 1945 advarede Robert Brabæk Andersen om at holde sig væk fra det illegale sætteri på Skibhusvej 14, da tyskerne havde fået færten af Villy Iversen. De fandt dog ikke Villy Iversen, til gengæld beslaglagde de det illegale sætteri.

Et stykke tid efter besættelsen blev sætteriet fundet i en hangar, og med Villy Iversen og Robert Brabæk Andersen som mellemmænd blev udstyret bragt tilbage til Andelsbogtrykkeriet, der havde stillet det til rådighed. Her kunne man dog hurtigt konstatere, at ikke var bedre værd end at kassere.
Billedkilde: Affotografering fra bogen "Det bly, der blev til skrift..."