09/04/2022

Fyens Stiftstidende omkring den 9. april 1940

Forsiden af Fyens Stiftstidende den 9. april 1940.
De fleste vil nok vide, at det er i dag - den 9. april - er årsdag for Tysklands besættelse af Danmark i 1940. I den forbindelse har Fyn under Besættelsen bladret lidt i de gamle aviser og gjort et par nedslag.

Den 8. april er England og Frankrigs mineudlægning ved Norge den absolutte forsidehistorie på Fyens Stiftstidende. Alt omhandler det. Inde i avisen kan det læses, at tyske flådestyrker er gået op igennem Storebælt og Øresund. Avisen omtaler ingensteds en mulig trussel mod Danmark – og dog! For på side 4 bringes en nyhed fra Ritzaus Bureau, der omtaler en plan for nazisternes overtagelse af Europa, der var blevet beslaglagt i Tjekkoslovakiet i 1938. Heraf fremgår det, at det er planlagt, at Danmark skal være indtaget inden udgangen af 1941, mens den resterende del af Skandinavien først skal være indtaget i 1948. Der er intet i teksten, der forholder sig til de planlagte erobringer, det er et rent nyhedstelegram.
Overskriften på artiklen, der omhandler nazisternes planlagte overtagelse af Europa. Fyens Stiftstidende den 8. april 1940.
Den 9. april fylder tre ting forsiden af Fyens Stiftstidende. Dels Kong Christian X’s proklamation til det danske folk, der er underskrevet kongen og Thorvald Stauning. Dels det tyske ”Oprop”, der dog er blevet korrekturlæst og ikke som tyskernes egen udgave fremstår fuld af tvivlsom stavning. Endelig er der en erklæring fra rigsudenrigsminister Von Ribbentrop. Bortset fra et enkelt kort nyhedstelegram om de tyske fremstød inde i avisen, så nævnes besættelsen stort set kun indirekte i forbindelse med omtale af den nu påkrævede mørklægning. Indskudt bemærket, så var Fyens Stiftstidende dengang en aftenavis, derfor har det været muligt at få forsidestoffet med.

Den 10. april udkom Fyens Stiftstidende to gange, da avisen denne dag også kom i en morgenudgave. Morgenudgaven er kun på 4 sider, blottet for reklamer og omhandler stort set kun besættelsen. Der er en del nedtoning af eventuelle praktiske konsekvenser, et tysk angreb på den engelske flåde omtales som ”storstilet” og man fornemmer, at det hele er holdt i en tone, der ikke på nogen måde skal træde tyskerne over tæerne.

På forsiden af morgenavisen kan det læses som overskrift, at ”Tyske tropper besatte i løbet af gaarsdagen de vigtigste militære objekter i Danmark. Endvidere ankom de tyske tropper til en række af landets byer, og under dette gik enkelte menneskeliv tabt”. Under dødsannoncerne i aftenudgaven støder man et disse menneskeliv. Familien til flyverløjtnant Vilhelm Godtfredsen har indrykket en dødsannonce for ham. Vilhelm Godtfredsen blev skudt ned ved Flyvestation Værløse, hvor han og en sekondløjtnant var på vej i luften for at rekognoscere.
Vilhelm Godtfredsens dødsannonce. Fyens Stiftstidende 10. april 1940
I aftenudgaven af Fyens Stiftstidende fra den 10. april fylder den militære del af besættelsen nærmest intet, mens mørklægningen og de praktiske forhold omkring fylder en del.

Det er fascinerende, at dykke i nyhedsdækningen af besættelsen på denne måde. Især med tanke på, hvor lidt dækkende nyhedsdækningen er, og at aviserne på det tidspunkt har været den primære nyhedsformidler.